headerimg

Niedziela 13.09.2020

24 Niedziela Zwykła       13.09.2020

Czytania liturgiczne:     Syr 27,30 - 28,7;  Ps 103;  Mt 18,21-35; Rz 14,7-9

Bóg przebaczenia.

Dlaczego ty przebaczasz bliźniemu?

 

Księga Syracha      Bo bez tego nie mogę liczyć na Boże przebaczenie?

Zdziwienie: „Człowiek żywi gniew do człowieka, a u Pana śmie szukać uleczenia ?! Brak mu miłosierdzia dla podobnego mu człowieka, a śmie prosić o nie dla swoich grzechów?!”. „Kary Pańskiej się domaga”, sam będąc grzesznym?! Boża nauka: „Pamiętaj o przykazaniach i nie gniewaj się na bliźniego, o przymierzu Najwyższego i puść w niepamięć jego zapomnienie się”. „Pamiętaj o swym końcu i przestań nienawidzić”. „Przebacz krzywdę bliźniemu swemu, bo gdy ty poprosisz, twoje grzechy będą ci odpuszczone”. Skutek nieprzebaczenia: nieodpuszczone grzechy oddzielają człowieka od Boga. „Kto Pańskiej kary na innych się domaga, sam jej dozna”.

Ewangelia św. Mateusza     Bo Bóg najpierw wybaczył mój, nie do spłacenia, dług?

Zdziwienie: Nauczyciele religijni czasów Jezusa, dopuszczali możliwość uzyskania przebaczenia nie więcej niż trzy razy. Piotr zrozumiał wartość przebaczenia i podał wspaniałomyślnie propozycję przebaczania siedem razy. Odpowiedź Jezusa oznacza po prostu: Nigdy nie chowaj urazy! Boża nauka: W przypowieści dotyczącej Królestwa Bożego, podwładny króla nie miał żadnych szans by spłacić swój dług, gdyż równoważył on pracę 164 tys. robotników, pracujących przez rok. A jednak błagał o odłożenie w czasie spłaty. Mimo to, król „zlitował się nad podwładnym, wypuścił go i dług z niego zdjął”. Ten sam człowiek jest bezlitosny wobec proporcjonalnie małego długu swojego podwładnego. „Czy i ty nie powinieneś okazać litości swojemu współsłudze, jak ja ci okazałem?” Skutek nieprzebaczenia: nielitościwy sługa zostaje wydany na wieczną katorgę. Jezus kończy przypowieść słowami: „Tak również mój Ojciec niebieski uczyni  z wami, jeśli każdy z serca swojego nie odpuści ”.

List do Rzymian      Bo taka jest natura Boga, któremu zdecydowałem się służyć?

Zdziwienie: „A ty dlaczego osądzasz swojego brata?”. „Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę?” (14.4.10). Boża nauka: Od chwili, kiedy odebrałem dar przebaczenia od Boga, bo uwierzyłem w Jezusa i Jego dzieło na krzyżu, prawdą mojego życia jest: „nie żyję dla siebie”, ale dla Pana. „Czy żyjemy, czy umieramy, do Pana należymy”. Każdy aspekt mojego życia odnoszę do osoby Jezusa, coraz bardziej upodabniając się do Jego samego. Skutkiem nieprzebaczenia jest gorycz, która blokuje rozwój duchowy dziecka Boga. Bo naturę Boga objawił Jezus mówiąc: „Stawajcie się miłosierni, jak wasz Ojciec jest miłosierny”(Łk 6,36).

Psalm  103       „Błogosław Pana, duszo moja,

i nie zapominaj o tym wszystkim, czym cię nagradza.

On jest litościwy dla wszystkich twoich występków, On leczy wszystkie twoje choroby.

On twoje życie ratuje przed zniszczeniem, On cię otula swą troską i miłosierdziem.

On twe potrzeby zaspokaja dobrami, by twoja młodość mogła się odrodzić jak u orła”.

Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy - po zakończeniu pandemii
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca