headerimg

Niedziela 06.09.2020

23 Niedziela Zwykła       06.09.2020

Czytania liturgiczne:      Ps 95; Ez 33,7-9; Mt 18,15-20; Rz 13,8-10

Bóg dobrych rozwiązań dla spraw trudnych.

Jaki jest Twój udział w tym Bożym działaniu?

 

Księga Ezechiela      Strażnik brata?

Słowo Boga: „Przybyło do mnie słowo od Pana i rzekło”(33,1). „Ciebie, synu człowieczy, uczyniłem strażnikiem domu Izraela”. Odpowiedzialność: „Będziesz słuchał słów z moich ust. Kiedy powiem grzesznikowi: śmiercią będziesz ukarany”, twoim zadaniem jest powtórzyć mu te słowa, „aby się opamiętał i zawrócił ze swej złej drogi”. Obiecany skutek: Jeśli tego nie zrobisz, „Bezbożny umrze za swoją nieprawość, ale odpowiedzialnością za jego krew obarczę ciebie”. „Jeśli natomiast ostrzeżesz bezbożnego (…), a on z tej drogi nie zawróci, to on umrze z powodu swojej bezbożności, ale ty ocalisz swe życie”.

Ewangelia św. Mateusza      W konflikcie z bratem?

Słowo Jezusa: „Jeśli zgrzeszy twój brat względem ciebie”. Odpowiedzialność: „Idź, zwróć mu uwagę sam  na sam”. „A jeśli cię nie posłucha, weź ze sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby każda sprawa miała potwierdzenie w wypowiedzi dwóch lub trzech świadków. Jeśli także ich nie posłucha, przedstaw” sprawę na spotkaniu wspólnoty lokalnego Kościoła. Obiecany skutek: dotyczy każdego z tych etapów rozwiązywania konfliktów pomiędzy ludźmi ufającymi Bogu. „Zapewniam was: cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. Bożym potwierdzeniem rozwiązanego konfliktu jest zgodna modlitwa skłóconych: „jeśli dwóch z was na ziemi zgodzi się co do jakiejkolwiek sprawy, by o nią się modlić, to spełni się im za sprawą mojego Ojca, Tego w niebie”.

List do Rzymian        W odniesieniu do siebie nawzajem

              wobec postanowień władzy ziemskiej

Słowo Pawła w Duchu: „Niech każdy ustanowionym z góry władzom będzie posłuszny”. „Bo sprawujący władzę nie są dla postrachu po dobrym czynie, lecz po złym”. „Oni są przecież urzędnikami Boga”. Odpowiedzialność: „Oddajcie wszystkim to, co im się należy: komu podatek – podatek, komu cło – cło, komu poważanie – poważanie, komu cześć – cześć”(13,1.3.6.7). „Nikomu niczego nie bądźcie winni z wyjątkiem wzajemnej miłości. Kto miłuje bliźniego wypełnił Prawo”. „Miłość nie wyrządza bliźniemu krzywdy, a zatem miłość jest wypełnieniem Prawa”. Obiecany skutek, obejmuje Bożą inspirację do sprawowania miłości „bliźniego swego jak siebie samego”, niezależnie od okoliczności. Jest nią to, co musi być pierwsze w człowieku: miłowanie Boga całym sercem, duszą i umysłem.

Psalm  95         „Stańmy z wysławianiem przed obliczem Pana, ochotnym śpiewem (…)

głośmy, że Pan  jest Bogiem wielkim, wielkim królem nad wszystkimi”.

„Dalejże, złóżmy pokłon, padnijmy przed Nim na twarz”.

„Dzisiaj, jeśli usłyszycie głos Jego, nie bądźcie oporni w sercach swoich”.

Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy - po zakończeniu pandemii
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca