headerimg

Niedziela 30.08.2020

22 Niedziela Zwykła       30.08.2020

Czytania: Ps 63; Jr 20,7-9; Mt 16,21-27; Rz 12,1-2

Bóg, który wzmacnia wypełniającego Jego wolę.

W jaki sposób doświadczam tego w swoim życiu?

Księga Jeremiasza         Doświadczenie Jeremiasza

Rozpoznanie woli Boga: wiele lat temu Jeremiasz usłyszał od Boga: „Oto w twoich ustach umieściłem moje słowa. Oto stawiam cię dzisiaj przed narodami i królami”(1,9), „powiedz im wszystko, co ci nakażę(1,17). „Będą walczyć z tobą, ale cię nie przemogą, bo Ja jestem z tobą, aby cię chronić(1,19). Prorok wykonywał wolę Boga, obietnica Boga się wypełniała, bo pomimo prześladowań dziękuje Bogu mówiąc: „okazałeś swą moc i potęgę”. Czas próby: Pewnego dnia następuje u niego załamanie. „Stałem się pośmiewiskiem, codziennie bez przerwy szydzą ze mnie (…), mówiąc że wywołuję zamęt i niepokój. I słowo Pana stało się dla mnie powodem codziennych obelg i drwin. Więc powiedziałem sobie: Nie będę wymieniał imienia Pana, ani przemawiał w Jego imieniu”. Wzmocnienie: „Wtedy w moich kościach pojawił się jakby ogień, tak palący i dokuczliwy, że całkowicie osłabłem i nie mogłem wytrzymać”. Okoliczności zewnętrzne się nie zmieniają. Nadal słyszy „Stańmy przeciw niemu”, „może da się jakoś podejść”, „zemścimy się na nim”(20,10), ale Jeremiasz daje świadectwo: „Pan jednak jest ze mną jak wojownik pełen mocy”. „Niczego uknuć nie potrafili. Poczuli się zawstydzeni.”(20,11)

Ewangelia św. Mateusza     Doświadczenie Piotra

Rozpoznanie woli Boga: Usłyszał „Pójdź za Mną”, porzucił wszystko co było dotychczas treścią jego życia,  i poszedł. Otrzymał wiele lekcji od Mistrza, wiele widział i doświadczył. Chodził po wodzie. Wysłany z misją głoszenia królestwa „między wilki”, wrócił w radości: „nawet złe duchy były nam uległe”. On jeden usłyszał „Błogosławiony jesteś”. Bóg objawił mu kim jest Jezus: Mesjasz, Syn żywego Boga. Uwierzył Mu. Bóg jest ze mną! Czas próby: „Od tamtego czasu zaczął Jezus wyjaśniać swoim uczniom”, to co znali z zapowiedzi prorockich o Nim: będzie osądzony przez władze religijne, przyjmie cierpienie i śmierć. Bo tak trzeba. Piotr „Skała” z „kluczami królestwa”, z mocą rozstrzygania – bez Jezusa? To niemożliwe! „Na litość, Panie! Nie może to przyjść na Ciebie”. I słyszy: „Odejdź ode mnie, szatanie”. „Nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku”. Wzmocnieniem jest wyjaśnienie Jezusa: „Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech wyprze się samego siebie”. „Niech idzie moimi śladami”. „Jeśli ktoś będzie chciał zabezpieczyć swoje życie, straci je; a kto straci swoje życie z mojego powodu, odzyska je”. Czy Piotr już teraz zrozumiał,                  że wypełnianie woli Boga przebiega nie według planów człowieka, ani nie w mocy środków, które daje ten świat? Prawda o Zmartwychwstaniu, o powtórnym przyjściu Jezusa: „Odda każdemu według jego postępowania”. Ufaj Jezusowi we wszystkim !

List do Rzymian         Doświadczenie każdego, kto zaufał Jezusowi

Rozpoznanie woli Boga: „Proszę was zatem, bracia, abyście ze względu na miłosierdzie Boże”, którego skutku, w postaci pewności zbawienia, doświadczyliście, „złożyli swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, na czas waszej rozumnej służby”. „Odmieniajcie się przez odnowę myśli, abyście rozpoznawali, co jest wolą Boga, co dobre, co zjednujące, co doskonałe”. Czas próby będzie pojawiał się przez całe ziemskie życie człowieka. Bo „świat”, w biblijnym ujęciu, to „wszystko to co nie poddaje się Bogu, co jest Mu wrogie lub ignoruje Jego obecność”.* Dlatego wezwanie: „Nie dostosowujcie się do tego świata”. Wzmocnieniem jest stała obecność Jezusa w życiu, „bo większy jest Ten w was, niż ten na świecie”(1J4,4). i trwanie w Piśmie Świętym; „Żywe jest bowiem Słowo Boże, skuteczne i przenikające”, „zdolne osadzić pragnienia i myśli serca”(Hbr 4,12)

Psalm  63     „Mój Boże, dla Ciebie wstaję o świcie; Ciebie pragnie moja dusza,

za Tobą me ciało często wzdycha, w tej krainie pustynnej, nieprzebytej i bezowocnej”

 

Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy - po zakończeniu pandemii
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca