Niedziela 02.08.2020

18 Niedziela Zwykła     02.08.2020

Czytania:    Ps 145; Iz 55,1-3a; Mt 14,13-21; Rz 8, 35.37-39

Bóg, który współdziała dla dobra.

Jak tego doświadczasz w wymagających sytuacjach twojego życia?

Księga Izajasza       Nie wiem jak, aby było dobrze.

Wątpliwości: Czym ostatecznie kierować się przy dokonywaniu wyborów życiowych i codziennych decyzji?  Jest tak wielu doradców i nauczycieli, jest tak wiele propozycji rozwiązań, która z nich przyniesie dobry owoc? Podpowiedź Boża: „Dlaczego cenicie sobie srebro i trud swój znosicie dla tego, co nie da nasycenia?”. „Spragnieni, przyjdźcie”. „Nadstawcie swych uszu i podążajcie moimi drogami”. Rozwiązanie: „Wtedy wasza dusza (wasze życie) pławić się będzie w dobrach, a ja zawrę z wami przymierze. Spełnią się święte i wierne wyroki dane Dawidowi”. Dawid zawsze gdy znajdował się w sytuacji trudnych wyborów, gdy zwracał się do Boga, otrzymywał dobrą podpowiedź.

Ewangelia św. Mateusza      To jest niemożliwe!

Wątpliwości: „Gdy nastał wieczór, podeszli do Jezusa uczniowie i mówili: To miejsce jest pustkowiem, a późno się zrobiło. Każ odejść tłumom, by poszli do wsi i kupili sobie jedzenia”. Podpowiedź Boża: „On im rzekł: Nie muszą odchodzić. Wy dajcie im jeść. Oni Mu odpowiedzieli: Mamy tu tylko pięć chlebów i dwie ryby”. Rozwiązanie: „Na to On rzekł: Przynieście mi je tutaj”. I kazał, aby tłumy zasiadły na murawie. Potem wziął owe pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił  i połamawszy, dał chleby uczniom, a uczniowie tłumom”. Nasycili się wszyscy i jeszcze „zebrali 12 pełnych koszy”. Wszyscy doświadczyli miłości Boga przerastającej ludzkie wyobrażenie. A uczniowie otrzymali lekcję, że z Jezusem „wy dajcie im jeść” staje się wykonalne.

List do Rzymian     To jest za trudne

Wątpliwości: Doświadczamy miłości Boga na co dzień. Ale jak przyjdzie zapowiadana „udręka, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy jakaś groźba, czy miecz?” Czy to nas nie przerośnie i poniesiemy porażkę? A jak ją poniesiemy, czy nadal będziemy przedmiotem miłości Boga? Podpowiedź Boża: Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani władze, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani żadna wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie potrafi nas wyłączyć z miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie”. Rozwiązanie: dlatego Paweł może zapewnić wątpiących: „Wśród tego wszystkiego odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował”.

Psalm  145      „Pan jest blisko każdego, kto Go wzywa, każdego, kto Go wzywa w prawdzie.
              Spełni pragnienie tych, którzy żyją w Jego bojaźni, wysłucha ich modlitwy i ocali ich”.
      „Pan jest wiarygodny we wszystkich swych słowach i święty we wszystkich swych dziełach”.
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy - po zakończeniu pandemii
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca

Drukuj   E-mail