Niedziela 05.07.2020

14 Niedziela Zwykła   05.07.2020

Czytania liturgiczne:     Ps 145; Za 9,9-10; Mt 11,25-30; Rz 8,9.11-13

Gdzie jestem wobec Królestwa Bożego?

Księga Zachariasza     Oczekuję na  objawienie się Króla?

Czas, gdy Judejczycy wrócili z niewoli do swojego kraju. Trwa niełatwy czas odbudowy świątyni, czas organizowania wspólnego życia od nowa. Wobec nawarstwiających się trudności zawsze istnieje pokusa, aby „pójść na skróty” i nie trzymać się wiernie Bożych zasad współistnienia. Dlatego usłyszeli: „trzymajcie się moich (Bożych) słów i przykazań, które Ja przez swego Ducha przekazuję moim sługom i prorokom”(1,6). Zniechęcony lud słyszy dodające otuchy słowa: „Oto idzie do ciebie twój Król. On jest sprawiedliwy i niesie ocalenie. Łagodny, dosiada zwierzęcia jucznego, młodego oślęcia”. Jakiego ocalenia można się spodziewać po kimś tak łagodnym? Pewnie po ludzku to trudne do wyobrażenia. Ufajcie, bo zapowiada te wydarzenia sam Bóg! „Będzie dostatek oraz pokój ze strony obcych ludów”. Król „obejmie panowanie nad wodami aż od morza i nad rzekami aż do krańców ziemi”.

Ewangelia św. Mateusza      Słucham i poznaję życie Króla, aby zdecydować?

Czas: zapowiadany Król przybył, Jezus, Syn Boga objawia się światu. Czyni rzeczy tak niezwykłe, w taki sposób przemawia, że każdy spotykający Go - jeśli ma otwarte serce – musi ucieszyć się nadejściem oczekiwanego Mesjasza; „Ojciec mój wszystko Mnie przekazał”. Zniechęceni są ci, którzy oczekiwali wyzwolenia politycznego, ci, którzy chcieli zachować swoją pozycję mądrych i uczonych w sprawach odnoszących się do Boga, ci, którym nie odpowiadała prostota oferty Jezusa: uwierz i pójdź za Mną. Zaufaj, bo usłyszałeś modlitwę Syna: „Uwielbiam Cię, Ojcze (…), bo odsłoniłeś małym” tajemnicę Królestwa. „Przyjdźcie do Mnie wszyscy ciężko pracujący i mocno obarczeni, a Ja wam przyniosę ulgę”. „Nauczcie się ode Mnie, że jestem łagodny i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla dusz swoich. Moje jarzmo jest miłe, a mój ciężar lekki”. „Syn zechce odsłonić” każdemu z otwartością dziecka, który zdecyduje się Mu zaufać.

List do Rzymian           Jestem obywatelem Królestwa Boga?

Czas, wyznacza szczególna pozycja każdego, kto został przekonany o dostępności zbawienia w Chrystusie; uwierzył i znalazł się w Królestwie. Paweł stwierdza: „Nie ma już zatem żadnego wyroku skazującego na tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Prawo Ducha, dającego życie w Chrystusie Jezusie uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci”(8,1-2). Zniechęceni mogą być tylko ci „trzymający się ciała”, bo „Bogu podobać się nie mogą”. To oznacza, że można przyjąć ofertę ratunku w Chrystusie, zostać obdarzonym Duchem, ale nie zmieniać swojego sposobu życia. Tylko „zamysły Ducha są życiem i pokojem”(8,6), wyjaśnia Paweł. Będziesz zniechęcony jeśli jako obywatel Królestwa nie będziesz posłuszny wskazaniom Króla, objawionym przez Ducha. Ufajcie, bo „jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, który Chrystusa wskrzesił z martwych, z racji mieszkającego w was swojego Ducha, ożywi także wasze podległe śmierci ciała”. Naznaczy pełnią życia i pokojem tu na ziemi i wiecznością przy Nim.

Psalm 145      „Niech rozpowiadają o chwale Twojego Królestwa,
niech niosą wieści o Twoim władaniu, aby synom ludzkim umożliwić poznanie Twojego panowania i ogromnej chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje – królestwem
 wszystkich wieków, a Twoje panowanie – przez wszystkie pokolenia.
Pan jest wiarygodny we wszystkich swych słowach i święty we wszystkich swoich dziełach”
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy - po zakończeniu pandemii
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca

Drukuj   E-mail