Niedziela 28.06.2020

13 Niedziela Zwykła   28.06.2020

Czytania liturgiczne:      Ps 89; 2Krl 4,8-11.14-16a; Mt 10, 37-42; Rz 6,3-4. 8-11

W czym konkretnie przejawia się moje: ”Żyję dla Boga?”

Druga Księga Królewska     Moje wybory przejawiają moją wiarę Bogu

Zamożna kobieta z Szunem „zaprosiła Elizeusza na posiłek. Od dłuższego czasu, ilekroć przybywał, chodził do niej posilić się”. Ten czas udzielania gościny przez małżonków, doprowadził do rozpoznania w Elizeuszu człowieka wiernego Bogu. „Jestem przekonana, że ten człowiek, który do nas często przychodzi, jest świętym mężem Boga”. Wybór sposobu zainwestowania posiadanych środków: „Urządźmy w górnej części domu małe pomieszczenie dla Elizeusza, postawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lichtarz. Gdy przyjdzie do nas, tam będzie mógł spoczywać” - wynikał z przekonania, że to będzie służyć Bogu. Nagroda przyszła nieoczekiwanie   i była wyrazem największych pragnień małżeństwa: „Ona nie ma syna, a jej mąż jest stary”- dowiedział się prorok. Gdy kobieta „stanęła przy drzwiach, Elizeusz powiedział jej: Po właściwym czasie, o tej właśnie godzinie, tulić będziesz syna”. Przepowiednia spełniła się bardzo dokładnie (4,17).

Ewangelia Mateusza    Jezus Chrystus jest w moim życiu pierwszy we wszystkim

Uczniowie podążając z Jezusem dowiadują się, że ich stosunek do Chrystusa może podzielić rodzinę, że często trzeba będzie zmienić myślenie co do tego, co uznawać za sprawiedliwe, kogo podejmować w swoim domu z kim dzielić dary otrzymane od Boga. Będą podziały: jedni będą mówili o królestwie Bożym, które głosi Jezus – inni będą troszczyć się o królestwa ziemskie, zakładając, że w nagrodę za dobre życie otrzymają królestwo Boże. Wybór dotyczy każdej dziedziny życia człowieka. Jezus mówi „ze względu na Mnie” nie wahaj się wybierać w życiu tak, jak Ja ci wskazuję. Ufaj w naśladowaniu Mnie we wszystkim. Nagroda: Jeśli ktoś uczynił Jezusa pierwszą i najważniejszą osobą swojego życia, będzie coraz lepszym ojcem, bratem; lepszą żoną, matką, siostrą i córką; znajdzie życie oparte na obietnicach Boga; nigdy nie będzie sam, bo Syn Boży jest jego przyjacielem. „Mówię wam, nie straci swojej zapłaty”.

List do Rzymie          Na wzór Chrystusa przemieniam myślenie i życie

Ochrzczony w Chrystusa zostaje zanurzony w Jego śmierć, aby wejść do nowego życia. „Wiemy przecież, że nasz dawny człowiek został razem z Nim ukrzyżowany, aby została zniszczona ostoja grzechu, abyśmy już więcej nie byli niewolnikami grzechu”(6,6). Wybór: Gdzie jednak uwypuklił się grzech, tam w przeogromnej obfitości wystąpiła łaska”(5,20). „Czy zatem powiemy: trwajmy w grzechu, aby okazał się ogrom łaski? – Na pewno nie!”(6,1-2). „Zapiszcie sobie, że jesteście martwi dla grzechu, a żywi dla Boga w Chrystusie Jezusie”. „Niech zatem grzech nie stanie się królem w waszym śmiertelnym ciele, byście musieli słuchać jego zachcianek”(6,12). Nagroda: „Wyzwoleni z niewoli grzechu, a oddani w niewolę Bogu, zbieracie żniwo, służące waszemu uświęceniu, a na końcu – życie wieczne”. „Darem Boga – życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”(6,22-23).

Psalm 89            „Panie, Boże Zastępów, kto do Ciebie podobny?
Mocny jesteś , Panie, Twoja troskliwość obejmuje wszystko, co jest wokół Ciebie”.
„Szczęśliwy lud, który potrafi wznosić radosne okrzyki: będzie on także, o Panie,
chodził w świetle Twojego oblicza, każdego dnia będzie się cieszył Twoim imieniem,
dzięki Twojej sprawiedliwości osiągnie wielkość”.

 

Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy - po zakończeniu pandemii
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca

Drukuj   E-mail