headerimg

Niedziela 21.06.2020

12 Niedziela Zwykła   21.06.2020

Czytania liturgiczne:      Ps 69, Jr 20,10-13, Mt 10, 26-33; Rz 5,12-15

W jakich sytuacjach mówisz Bogu: „To trudne”

Księga Jeremiasza       Gdy trzeba wiernie przekazać to, co mówi Bóg?

Wiem, że jestem prorokiem, mógłby powiedzieć Jeremiasz. Moim powołaniem jest przekazywać wiernie Słowo otrzymane od Boga. Ale głoszone „Słowo Pana stało się dla mnie powodem codziennych obelg i drwin”(20,8). Obawy: „Usłyszałem oskarżenia ze strony wielu zebranych wokół mnie. Wołali: Wystąpcie razem! Stańmy przeciw niemu, wszyscy jego przyjaciele na nim!”. „Może da się jakoś podejść, zdołamy go przemóc i zemścimy się na nim”. Ja Jestem: „O, Panie (…), moją obronę Tobie zawierzyłem”, wyznaje Jeremiasz. A potem zaświadcza: „Pan jest ze mną jak wojownik pełen mocy, dlatego choć nastawali na mnie, niczego uknuć nie potrafili. Poczuli się zawstydzeni, bo nawet nie wyobrażali sobie takiej niesławy, która przez wieki nie ulegnie zapomnieniu”. „Śpiewajcie Panu, wygłaszajcie Mu uwielbienia, bo ocalił życie ubogiego od ręki dręczycieli”.

Ewangelia Mateusza    Gdy trzeba publicznie przyznać się do Jezusa Chrystusa?

Wiem, „że uczeń nie jest ponad nauczycielem ani sługa nad swym panem”(10,24). Jeśli faryzeusze mówili o Synu Boga, że: „wyrzuca demony za sprawą przywódcy demonów”(9,34), to moje posłuszeństwo Jezusowi w tym co głosił i czynił, spotka się także z wrogością. Obawy: „Będziecie znienawidzeni przez wszystkich  z powodu Mojego imienia”(10,22), uprzedzał Jezus. A jednocześnie wzywał: „Co wam mówię w ciemności, powiedzcie to w świetle; co słyszycie na ucho, z dachów głosem herolda ogłoście”. „Idźcie i głoście, mówiąc: Już blisko jest królestwo niebieskie”(10,7). Ja Jestem, więc „nie bójcie się ich!”. Żyjcie w bojaźni „Tego, który i duszę, i ciało może zagubić w piekle”. Pamiętajcie, „do każdego, kto przyzna się do Mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”.

List do Rzymian   Gdy moje starania w walce z grzechem, nie przynoszą efektów

Wiem, że „z powodu jednego człowieka grzech wszedł na świat, a z powodu grzechu śmierć”, czyli duchowe oddzielenie od Boga. Że „jeszcze przed Prawem grzech był na świecie”. Paweł pisząc: „śmierć królowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem takim, jak Adam”, mówił o naturze ziemskiego człowieka, skłonnego do hołdowania ciału. Obawy: Chociaż należę do Chrystusa, „za sprawą którego otrzymaliśmy teraz pojednanie”(5,11) z Bogiem, czy nadal jestem skazany na siebie i swoje wysiłki w walce z grzechem? Ja Jestem, we wszystkim co jest moją wolą dla ciebie. Bo „nie tak rzecz się ma z darem łaski, jak z przestępstwem. Jeśli mianowicie z powodu przestępstwa jednego wielu umarło, to o wiele bardziej na wielu spłynęła obficie łaska Boga i dar w łasce jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa”. Gdzie „uwypuklił się grzech, tam w przeogromnej obfitości wystąpiła łaska”(5,20), odbieraj ją od Pana i zwyciężaj.

Psalm 69    „O Boże, Ty znasz mój brak rozwagi: moje przewinienia nie są przeze mnie zakryte.
                                               „ O Panie, Panie Zastępów,                                                                                                                 
               niech przeze mnie nie doznają zawstydzenia ci, którzy się Ciebie trzymają”

 

Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy - po zakończeniu pandemii
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca