headerimg

Niedziela 24.05.2020

7 Niedziela Wielkanocna   24.05.2020

Czytania liturgiczne:     Ps 47; Mt 28, 16-20; Dz 1,1-11; Ef 1,17 - 23

„Idźcie…”, „Głoście…”, „Uczcie zachowywać…” !

                   Jaki jest mój w tym udział ?

Ewangelia św. Mateusza            Idźcie…

Kto?Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, którą wskazał im Jezus. Gdy Go ujrzeli oddali Mu pokłon”. „A Jezus podszedł do nich i powiedział...” gdzie iść i w jakim celu; „Idźcie zatem i uczyńcie uczniami wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie ich zachowywać wszystko, co wam nakazałem”. Nie będziecie w tym sami, „Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do kresu doczesności”. Pamiętajcie, że „dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi”. Tym, który może być zawsze i wszędzie, jest tylko Bóg Wszechobecny i Wszechmogący, Najwyższy i Przedwieczny.

Dzieje Apostolskie                   Głoście…

Kto? Ci, których Jezus znalazł gotowymi do pójścia za Nim i wybrał ich. Apostołowie, świadkowie tego  „co Jezus uczynił i czego uczył od początku”. To im, po swoim zmartwychwstaniu „pozwalał się oglądać przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Boga”. Co głosić i gdzie ? „Będziecie moimi świadkami w Jeruzalem, i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. Być świadkiem Chrystusa, to iść tak jak Jezus, iść z miejsca na miejsce, aby ludzie stawali się Jego uczniami przez uwierzenie w Niego, przez przyjęcie ewangelii o Królestwie, którą głosił, a potem przez uczenie się od Niego i służenie Mu. Nie będą w tym sami, „otrzymacie moc, gdy przyjdzie do was Duch Święty”, obiecuje Jezus. Jeszcze przed swoją śmiercią i zmartwychwstaniem zapowiadał: „Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was o wszystkim pouczy i będzie wam przypominać wszystko, co ja wam powiedziałem”(J14,26), „On za mną będzie świadczył(J 15, 26).

 List do Efezjan           Uczcie zachowywać…

Kto? Wy, którzy „skoro usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię o zbawieniu waszym, i skoro na Nim oparliście swoją wiarę, oznaczeni zostaliście pieczęcią obiecanego Ducha Świętego”(1,13). Wy, którzy trwacie w „wierze w Panu Jezusie”(1,15). Co zachowywać i w jaki sposób? Wszystko to, co „Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam (za pośrednictwem) Ducha mądrości i objawienia  przy poznawaniu Go”. Wszystko to, co dzięki światłym oczom serca pojęliście; „czym jest nadzieja, do której zostaliście powołani, czym bogactwo dziedziczenia u Niego”, „czym przeogromna wielkość Jego mocy względem nas, którzy uwierzyliśmy”. Nie jesteście w tym sami, Chrystus, który jest w niebie, po prawicy Ojca, jest „nad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem”. Bóg „ustanowił Go nad wszystkimi głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią Tego, który wszystko we wszystkim doprowadza do pełni”.

Psalm 47       „Śpiewajcie naszemu Bogu”. „Śpiewajcie naszemu Królowi”.

         „Bóg zasiada na swoim świętym tronie. Władcy ludów zebrali się przy Bogu Abrahama,

       bo najwięksi mocarze ziemi do Boga należą, choć bardzo się wynoszą”.

Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy - po zakończeniu pandemii
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca