headerimg

Niedziela 10.05.2020

5 Niedziela Wielkanocna   10.05.2020

Czytania liturgiczne:      Ps 33; J 14,1-12; Dz 6,1-7; 1P 2,4-9

Jakie znaczenie dla mojego życia ma pierwszeństwo Jezusa we wszystkim?

Ewangelia św. Jana             Wiem dokąd idę

Wątpliwości uczniów związane z zapowiedzią odejścia Jezusa, jak dalej żyć nie mając Go obok siebie? Tak bezpiecznie było z Nim, teraz lęk i pytania: „Panie, nie wiemy dokąd idziesz? Jak możemy znać drogę” tam, dokąd idziesz, do Ojca. „Pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Jezus wyjaśnia „Ja jestem drogą , prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Jeśli mnie poznaliście, to i mojego Ojca”. „Ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie”. „To Ojciec będący we mnie spełnia swoje dzieła”. „W domu mego Ojca jest mieszkań wiele”. „Oto idę przygotować wam miejsce”. Polegam na obietnicy Jezusa: „zapewniam was: jeśli ktoś uwierzy we mnie, to dzieła, które ja spełniam, i on spełniać będzie”. „Ufajcie Bogu i mnie ufajcie”. „Gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, znowu przyjdę i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem”.

Dzieje Apostolskie        Wiem jak rozpoznawać wolę Boga w konkretnej sytuacji

Wątpliwości uczniów wynikały ze wzrostu liczby członków wspólnoty wierzących. „Zaczęło się w tych dniach narzekanie”. Wierzący pochodzenia greckiego uważali,  że ich ubogie kobiety są na co dzień gorzej traktowane niż kobiety hebrajskie. Czy należy więc ograniczyć nauczanie Bożego Słowa na rzecz działań związanych z dobroczynnością? Jezus wyjaśnił, przed swoim wniebowstąpieniem główne zadanie uczniów: „Idźcie na cały świat i ogłoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”         (Mk 16,15). „Dwunastu zatem, wezwawszy wszystkich uczniów, powiedziało: Nie jest słuszne, żebyśmy my odkładali na bok Słowo Boże dla służby” charytatywnej. Polegając na obietnicy Jezusa: „Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was o wszystkim pouczy i będzie wam przypominać wszystko co ja wam powiedziałem”(J 14,26), poszukali „wśród siebie siedmiu mężów z dobrą opinią”, „I po modlitwie nałożyli na nich ręce. W ten sposób Słowo Boże rozszerzało się, szybko wzrastała w Jeruzalem liczba uczniów i bardzo wielu kapłanów dawało posłuch tej wierze”.

1 List Piotra Apostoła        Wiem jak zachować wiarę wobec wpływów świata

Wątpliwości uczniów Jezusa w kościołach do których Piotr kieruje swój list, dotyczyły sposobu reagowania: zarówno wobec braci w wierze, ale pochodzących z przeróżnych kultur i środowisk społecznych, jak i wobec pogan. Ci ostatni często źle zachowywali się wobec wierzących. Jezus wyjaśnił dokładnie zasady przebywania w Królestwie Bożym. Piotr przypomina uczniom ich tożsamość w Chrystusie: „Ludem Boga jesteście”(2,10). „Jesteście plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem do ocalenia”. Dlatego zachęca: „Odłożywszy zatem wszelkie zło i wszelki fałsz (…), zapragnijcie jako nowo narodzone dzieci nie sfałszowanego mleka Słowa”(2,1-2). „Przychodźcie do Niego”, „budujcie się na dom należący do Ducha”. „Potykają się nieposłuszni Słowu. Na to się zresztą skazali”. Polegając na obietnicy Jezusa: „Ja zwyciężyłem świat”(J1 6,33), utwierdzani są przez Apostoła „Kto na nim oprze swoją wiarę, nie zawiedzie się”.

Psalm 33          Słowo Pana prawe, wszystkie Jego czyny rzetelne”.

„Szczęśliwy jest naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który On wybrał na swoje dziedzictwo”. 

„On jest naszym wspomożycielem i On nas osłania swą tarczą.  

Nasze serce będzie się przy Nim radować, bo swoje nadzieje oparliśmy na Jego świętym imieniu”.

 

Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy - po zakończeniu pandemii
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca