headerimg

Niedziela 03.05.2020

4 Niedziela Wielkanocna   03.05.2020

Czytania liturgiczne:     Ps 23; J 10,1-10; Dz 2,14a.36-41; 1P 2,20b-25

Do jakiej metamorfozy wezwał mnie Bóg?

Ewangelia wg. św. Jana      Od ślepoty do widzenia

Mówią, że widzą: Jezus mówi: „Ja przyszedłem na ten świat dla rozdzielenia: aby nie widzący zobaczyli, a widzący stali się ślepi”(9,39) a na pytanie faryzeuszy „Czy i my ślepi jesteśmy?”, odpowiada: „Gdybyście ślepi byli, nie mielibyście grzechu. Skoro teraz mówicie: Widzimy, grzech wasz trwa”(9,41). Ta rozmowa jest bezpośrednim kontekstem przypowieści o pasterzu.  Ślepota: „Oni jednak nie pojęli o co chodzi w tym, co do nich mówił”. Pisma Starego Testamentu przedstawiają Boga jako Pasterza, a Izrael jako trzodę. Jezus sięga do tego porównania, by pokazać , że religijni przywódcy, nadużywają swojej władzy, nie są wierni Bogu, zwodzą owce. Stają się złodziejami i rozbójnikami. „Złodziej wchodzi tylko po to, by kraść, zabijać i niszczyć”. Tradycja ludzka stała się ważniejsza niż objawienie Boże. Ale oni tego nie widzą, a mówią, że widzą. Widzenie: „Jezus zatem znowu do nich przemówił: O tak mówię wam: tą bramą owiec ja jestem”. „Jeśli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie bezpieczny”. „Ja przyszedłem, aby (owce) życie miały i by miały w nadmiarze”. Następnie wyjaśni więcej; Jezus Brama i Dobry Pasterz, bo zna Boga Ojca. Owce to widzą i idą za Nim, każda jest wezwana po imieniu.

Dzieje Apostolskie       Od przewrotności tego świata do prawdy o Chrystusie.
                                         Od polegania na sobie do polegania na Bożej Obietnicy !              

Mówią, że są religijni i to wystarczy. Zgodnie z tradycją, przybyli do Jerozolimy na dzień Pięćdziesiątnicy. Ale Piotr w swojej mowie „przekonywał ich i zachęcał, mówiąc: Ratujcie się z tego przewrotnego plemienia”. Przewrotność polega na tym, że słyszeli, a niektórzy widzieli na własne oczy, życie Jezusa, Jego moc, Jego naukę. Poznali fakty o Jego śmierci i zmartwychwstaniu i ukazaniu się, ale nie uwierzyli, że jest Zbawicielem świata. Ich pokolenie ręką bezbożnych, zabiło Go (2,23). Woleli pozostać w swoich przekonaniach. Prawda: „Niech zatem cały dom Izraela wie nieomylnie, że Bóg uczynił Go Panem i Mesjaszem: Tego właśnie Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Kiedy to usłyszeli, przejęli się bardzo i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co, bracia powinniśmy zrobić?”. „Nawróćcie się i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Przecież to dla was jest owa Obietnica”.  

1 List Piotra Apostoła        Od błądzenia do ufania Pasterzowi i Stróżowi duszy                   

Mówią, że są wierzą, ale nie miłują braci. Obecny w ich życiu jest „fałsz, i pozory, i zawiści, i oczernianie wszelkie”(2,1): Mają też problem z byciem poddanym „ze względu na Pana każdej ludzkiej zwierzchności” (2,13), z cierpieniem i byciem znieważanym. Pytają jaka jest ta łaska Boga?(5,12). Błądzenie, polega na przekonaniu, że jeśli jestem dzieckiem Bożym, to wszelkie sprawy związane z przebywaniem na ziemi, On rozwiąże jakby magicznie, bez udziału mojej woli, wysiłku i trudu, bez cierpienia, szczególnie ze strony tych „grzeszników”. Błądzimy, kiedy chcemy zachować świat naszych pożądań i nawyków w reagowaniu a oczekujemy, że na nasze „proszę” Bóg spełni dokładnie to, czego oczekujemy. Ufność Pasterzowi i Stróżowi: „jeśli znosicie cierpienie i wytrwale czynicie dobro, jest to łaską u Boga!”, bo bez Jego działania, nie dalibyście rady. „Chrystus doznał cierpień za was, zostawiając nam wzór, abyście szli Jego śladami. On grzechu nie popełnił i nie pojawił się podstęp w Jego ustach. On znieważany, nie odpowiadał zniewagą; cierpiąc, nie odgrażał się; oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie”. „Jego raną zostaliście uzdrowieni”, w Nim macie zdolność i siłę. „Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz wróciliście do Pasterza i Stróża dusz waszych”.

Psalm 23        Kiedy „Pan jest Pasterzem moim”, „nie brak mi niczego”

Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy - po zakończeniu pandemii
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca