headerimg

Niedziela 19.04.2020

2 Niedziela Wielkanocna   19.04.2020

Czytania liturgiczne:      Ps 118; J 20,19-31; Dz 2,42-47; 1P 1,3-9

Jaka jest moja wiara?  Jaka wiara zwycięża ?

Ewangelia wg Św. Jana    Wiara, która ma swój początek w świadomym wyborze

Czas naznaczony lękiem zgromadzonych w pomieszczeniu uczniów. Trzy lata przebywania z Mistrzem, słuchania Go i oglądania znaków, które czynił. Wobec przejmujących wydarzeń towarzyszących Jego śmierci, chyba zapomnieli co trzykrotnie zapowiedział, że to nie koniec. Poznając fakty: „Tam, gdzie byli uczniowie, drzwi były zamknięte z powodu strachu przed Judejczykami”. Nagle Jezus „stanął pośrodku i odezwał się do nich: Pokój wam”. „Uczniowie zatem, rozpoznawszy Pana, ucieszyli się”. Świadectwo uczniów „Widzieliśmy Pana”, dla Tomasza jest niewystarczające. Ale po tygodniu, gdy będzie z innymi, „Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku”. Zwracając się do niego i wskazując rany na swoim ciele zachęcił Tomasza: dotknij, zobacz, włóż swoją dłoń i „nie bądź niedowiarkiem”. Uwierzyli: Tomasz wyznaje, „Pan mój i Bóg mój”. Wiara uczniów zostaje potwierdzona wezwaniem Jezusa: „Przyjmijcie Ducha Świętego”, bo to oni będą musieli rozpoznać wiarę w Jezusa, zanim potwierdzą komuś, że jego grzechy są odpuszczone, że ma życie wieczne.

Dzieje Apostolskie   Wiara, która wzrasta w poznawaniu Boga i w budowaniu więzi

Czas naznaczony doświadczaniem skutków zesłania Ducha Świętego i przemowy Piotra. „Ci, którzy przyjęli jego naukę, dali się ochrzcić. Tego dnia przystało do nich około trzech tysięcy osób”(2,41). Poznając fakty: „Za pośrednictwem apostołów wiele cudów się dokonywało”. „Wszyscy, którzy uwierzyli trzymali się razem i wszystko mieli wspólne”. „Również swoją własność i dobra sprzedawali i rozdzielali wszystkim według potrzeby każdego”. „Zdobywali życzliwość całego ludu. Pan natomiast (…), pomnażał codziennie liczbę przyjmujących zbawienie”. Wierzyli, więc „bojaźń napełniała każde serce”, „uczestniczyli wiernie w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach”, ”przyjmowali pokarm z radością  i prostotą serca” i „wielbili Boga”.

1 List św. Piotra         Wiara, która okazuje się bezcenna w próbach

Czas naznaczony trudnymi sytuacjami, wyborami, nawet uciskiem. „Teraz, na krótko doznawać musicie smutku z powodu różnych doświadczeń, dotykających was po to, by próba waszej wiary okazała się bardziej wartościowa niż próba złota (…), dla chwały, i uwielbienia, i czci przy objawieniu się Jezusa Chrystusa”. Przypominając sobie fakty o waszej pozycji przed Bogiem. „On zgodnie ze swoim wielkim miłosierdziem przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa zrodził nas ponownie do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskażonego, i nie malejącego, zachowanego w niebie dla was”.Dzięki wierze, jesteście mocą Bożą strzeżeni do zbawienia, gotowego już, by objawić się przy końcu czasu”. Chociaż nie widzieliście Boga, „teraz nie widząc, wierzcie, ciesząc się radością niewymowną i podniosłą, bo osiągacie cel waszej wiary:  zbawienie dusz”.

Psalm  118             „Wysławiajcie Pana , bo jest dobry”
„Niech wszyscy żyjący w bojaźni Pana głoszą, że jest dobry”
„W udręce wołałem do Pana a On mnie wysłuchał i wyprowadził na szeroką przestrzeń.
Pan moim wspomożycielem”
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy - po zakończeniu pandemii
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca