headerimg

Niedziela 22.03.2020

4 Niedziela Wielkiego Postu   22.03.2020

Czytania liturgiczne:     1Sm 16,1b.6-7.10-13;  Ps 23;  J 9,1-41;  Ef 5,8-14

Jak reagujesz na Bożą interwencję w twoim życiu?

1 Księga Samuela    Gdy otrzymujesz Boże wskazanie co do właściwego wyboru        

Rozważasz jak Samuel, gdy otrzymuje polecenie od Boga: „Posyłam cię do Jessego w Betlejem. Upatrzyłem sobie bowiem wśród jego synów jednego, aby był mi królem”. Samuel, gdy „zobaczył Eliaba, powiedział sobie: „Oto jest już przed Panem Jego pomazaniec”. Czyj autorytet? „Pan jednak odezwał się do Samuela: „Nie patrz na jego urodę ani na jego wysoki wzrost, bo za nic go uznałem”. Wybierasz trzymając się ludzkiej opinii: „Jesse przedstawił Samuelowi aż siedmiu swoich synów”, pewnie rekomendując ich na swój sposób, czy jak Samuel gdy orzekł: „Nie ich Pan wybrał” i namaścił tego, którego trzeba było przywołać, najmniejszego, Dawida. Mądrość: „Nie tak bowiem widzi Bóg, jak widzi człowiek. Człowiek patrzy na wygląd zewnętrzny, a Bóg patrzy na serce”.

Ewangelia św. Jana     Gdy osobiście doświadczasz uzdrowienia przez Jezusa

Rozważasz fakty; byłem od urodzenia niewidomy, podeszła do mnie grupa ludzi i ktoś, kogo tytułowali Rabbi. To On mazią posmarował mi oczy i polecił obmyć się w sadzawce. A gdy to zrobiłem, przejrzałem! Gdy wróciłem już widząc, wszyscy się mnie pytali jak to się stało. Zaprowadzili nawet do nauczycieli religijnych i ci także wypytywali i kłócili się co do tożsamości mego uzdrowiciela. Potem i moim rodzicom kazali poświadczyć, że ja to ja. Czyj autorytet? Oni powiedzieli: „Ten Człowiek nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu”, ale przecież Bóg nie zakazywał ratować ludzi w ten dzień. Przesłuchujący mnie, chcieli przysięgą: „Oddaj chwałę Bogu!”, skłonić do zmiany świadectwa. A przecież mówiłem prawdę! Powołując się na swój autorytet, stwierdzili: „My wiemy, że ten człowiek jest grzesznikiem”. Wybierasz: Odpowiedziałem: „Gdyby On nie był od Boga, nie mógłby tego uczynić” i spotkałem się z oskarżeniem „W grzechach się cały urodziłeś i ty nas pouczasz?” i wyrzucili mnie. Ale On mnie znalazł, gdy powiedział, że jest Synem Boga, uwierzyłem Mu i oddałem Mu, należny tylko Bogu, pokłon. Mądrość: „Ja na ten świat przyszedłem dla rozdzielenia: aby nie widzący zobaczyli, a widzący stali się ślepi”.

List do Efezjan            Gdy nosisz w sobie światło obecności Jezusa w Duchu

Rozważasz czy mnie dotyczą słowa: „Przecież ciemnością dawniej byliście, a teraz w Panu światłem”. Czy pamiętam ten czas, kiedy osobiście usłyszałem: „Obudź się śpiący, i powstań z martwych, a światłem ci będzie Chrystus” i zdecydowałem żyć Jego życiem. Czy żyję jak Jego naśladowca? Czyj autorytet?  Są tacy, którzy bałamucą „pustymi słowami”, nie uznając prawdy, że „nikt rozpustny czy rozwiązły, czy chciwy (…), nie ma dziedziczenia w królestwie Chrystusa i Boga”(5,5-6). Bóg kieruje do mnie słowa: „postępujcie jak ludzie światła – owoc światła we wszystkim, co dobre i sprawiedliwe, i co zgodne  z prawdą”. Wybierasz: ”Wybierajcie to, co podoba się Panu. Nie bierzcie  udziału w bezowocnych czynach ciemności, przeciwnie piętnujcie!”. Mądrość: „Wszystko, co przyjmuje piętnowanie, dostępuje oświecenia ze strony światła, a wszystko, co przyjmuje oświecenie, staje się światłem” . A Światłem jest Chrystus.

Psalm  23        „Pan mym Pasterzem, niczego mi nie braknie”.  

„Odświeża moją duszę, prowadzi mnie po ścieżkach sprawiedliwości ze względu na swoje imię”.

„Choćbym szedł przez sam środek cienia śmierci, nie będę się bał żadnego zła, bo Ty jesteś ze mną”.   

„Twoje miłosierdzie będzie mi towarzyszyć przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe dni”

 

Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca