headerimg

Niedziela 15.03.2020

3 Niedziela Wielkiego Postu        15.03.2020

Czytania: Wj 17,3-7;  Ps 95;  J 4,5-42;  Rz 5,1-2.5-8

W jaki sposób czerpiesz ze Źródła życiodajnej wody?

Księga Wyjścia    Prosząc pośrednika o dostęp do niej ?        

Pragnienie: „Lud był bardzo spragniony wody” i przedstawił Mojżeszowi swoje niezadowolenie z tej sytuacji. Oskarżył go, „wyprowadziłeś nas z Egiptu, żebyśmy tu przez ciebie z pragnienia wymarli?”. Dzięki cierpliwości i wierności Boga, skarżący się Mu Mojżesz otrzymuje wskazanie: „Wyjdź przed lud, wziąwszy  z sobą (…) laskę, którą uderzyłeś rzekę. Weź ją do ręki i idź. Ja tam stanę obok  ciebie”. „Uderzysz w skałę  i wypłynie z niej woda”. Zaspokojenie: „I Mojżesz uczynił to”, a obietnica Boga, „Mój lud będzie mógł się napić", zaspokoiła ich pragnienia. Przestroga: nie wystawiaj „Pana Boga na próbę przez słowa: „Czy jest Pan wśród nas, czy nie!?”, gdy doświadczasz braku zaspokojenia bieżących potrzeb życiowych.

Ewangelia św. Jana     Uznając Jezusa jedynym Źródłem zaspokojenia pragnienia?  

Pragnienie kobiety z Samarii początkowo dotyczyło tylko wody fizycznej. To dlatego pojawia się przy studni, ale zostaje zaskoczona prośbą Jezusa i ujawnieniem przez Niego jej głębszego pragnienia: „Wiem, że ma przyjść Mesjasz, zwany Chrystusem. Gdy On przybędzie, objawi nam wszystko”, np. czy właściwe jest oddawanie czci Bogu tak jak Samarytanie czy tak jak Żydzi, w Jerozolimie?. Dzięki dociekliwości kobiety     i wyjaśnieniom miłującego Jezusa,  „gdybyś pojęła dar Boga i kim jest Ten, który ci mówi: Daj mi pić, sama poprosiłabyś Go i dałby ci wody żywej”, kobieta usłyszy: Mesjaszem „jestem Ja, rozmawiający teraz z tobą” i uwierzy Mu. Zaspokojenie pragnienia możliwe jest dla każdego, kto uwierzy słowu Jezusa: „Kto napije się wody, którą Ja mu dam, nigdy już nie będzie odczuwać pragnienia, bo woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu”. Samarytanie, poruszeni świadectwem kobiety, zapraszają Jezusa do siebie i dwa dni wsłuchują się w Jego słowo. Potem powiedzą kobiecie: „Już nie z powodu twoich słów wierzymy, bo sami usłyszeliśmy i wiemy, że On naprawdę jest Zbawicielem świata”. Przestroga: pragnienie uczczenia Ojca, jeśli nie byłoby połączone z wiarą w Jego Syna, nie spodoba się Bogu. Jezus mówi, „Prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie; bo Ojciec szuka takich właśnie swoich czcicieli. Duchem jest Bóg, dlatego trzeba, aby Jego czciciele oddawali cześć w Duchu i prawdzie”.

List do Rzymian       Znajdując radość we wskazywaniu innym drogi do Źródła

Pragnienie dzielenia się z innymi Dobrą Nowiną o ratunku w Chrystusie, płynie zawsze z wdzięczności za doświadczanie przemiany życia pod wpływem mocy i mądrości Ducha, w wolności od zniewolenia grzechem. „Bo gdy byliśmy jeszcze upadli, Chrystus już wtedy umarł za takich bezbożnych”. DziękiPanu naszemu Jezusowi Chrystusowi”, nie dzięki własnym wysiłkom lub zasługom, żyjemy „usprawiedliwieni z racji wiary, w pokoju z Bogiem”. „Dzięki Niemu otrzymaliśmy dostęp wiarą do owej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej”. Zaspokojenie: „A nadzieja nie sprawia zawodu, bo dzięki danemu nam Duchowi Świętemu miłość Boga przepełnia nasze serca”(5,5). Przestroga: Dar poznania Źródła domaga się pomnożenia. Bo jak inni mogą „ uwierzyć w Tego, o którym by nie usłyszeli? Jak mogą usłyszeć, jeśli by nikt Go nie głosił?”(10,14).

Psalm  95         „Dalejże, zacznijmy z radością czcić Pana,

wykrzykujmy z weselem ku chwale Boga naszego wybawcy!”

„Dzisiaj, jeśli usłyszycie głos Jego , nie bądźcie oporni w sercach swoich”.

„Dalejże, złóżmy pokłon, padnijmy przed Nim na twarz”.

 

Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca