Niedziela 01.03.2020

1 Niedziela Wielkiego Postu   01.03.2020

Czytania liturgiczne:     Rdz 2,7-9.3,1-7 ; Ps 51 ; Mt 4 1-11 ; Rz 5, 12-19

Dlaczego tylko Jezus Chrystus jest Życiem?

Księga Rodzaju     Człowiek traci życie, bo uwierzył Kłamcy        

Początek: „Bóg ukształtował człowieka z mułu ziemi i tchnął w jego oblicze tchnienie życia. W ten sposób powstał człowiek jako istota żyjąca”. „Umieścił człowieka” w założonym przez siebie ogrodzie. Bóg powiedział: „Z każdego znajdującego się w ogrodzie drzewa możesz brać sobie owoce do jedzenia, natomiast z drzewa, które służy poznaniu dobra i zła, nie jedzcie. W tym bowiem dniu, w którym spożylibyście z niego, umrzecie”(2,16-17). Wybierz wieczne życie w mojej ochronie i w przepychu, który poznałeś. Próba: Przeciwnik Boga zasiewa: „Żadną tam śmiercią nie możecie umrzeć. Bóg bowiem dobrze wie, że tego dnia, którego z niego zjecie, otworzą się wasze oczy i będziecie bogami, którzy rozpoznają dobro i zło”, to wy będziecie decydować. Porażka:I odesłał go Bóg z tego ogrodu rozkoszy”, będzie teraz mógł sam stanowić o sobie. Skutek? Śmierć i poprzedzające ją życie w niepewności, bólu, chaosie, we władzy Mąciciela. I nawet zapisane Prawo dane od Boga wiele lat później, nie przyniesie życia, bo potomek Adama nie jest zdolny, by go wypełnić. Oddzielony od Boga, w stanie śmierci duchowej, zbiera konsekwencje nieposłuszeństwa.

Ewangelia św. Mateusza     Bóg ratuje człowieka i posyła na świat Dawcę Życia.  

Początek: „Na początku było Słowo”. „Bogiem było to Słowo”. „To Słowo, pełne łaski i prawdy, ciałem się stało i swój namiot postawiło wśród nas".(J1,1.14) Bóg powiedział: Swoi Go nie przyjęli. Tym jednak, którzy przyjęli Je, dało możność stania się dziećmi Boga: tym, którzy wierzą w Jego imię”(J1,11-12). „A każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nigdy nie umrze”(J11,26). Próba: Jezus, w ciele jak Adam, poddaje się działaniu Diabła, aby móc być Przewodnikiem Życia dla dzieci Bożych. „Kusiciel przystąpiwszy do Niego”, próbę zaczyna  od słów: „Jeśli jesteś Synem Bożym…”. Wyzwania, które słyszy Jezus: „powiedz, aby te kamienie stały się chlebem” przecież to dobre działanie, „rzuć się w dół” ze szczytu świątyni i w ten sposób pokażesz, że Bóg mówi prawdę, „dam Ci to wszystko”, wszystkie królestwa z ich bogactwem, „jeśli upadniesz na kolana i oddasz mi hołd”. Zwycięstwo: Jezus nie ulega, obnaża kłamliwą naturę i podstępne działanie diabła. „Odejdź szatanie”, pozostaje wskazaniem właściwej reakcji na kuszenie dla każdego ufającego Jezusowi.

List do Rzymian    Człowiek ma wybór: życie z Chrystusem lub umieranie jako Adam

Początek, to uznanie prawdy, że: „jak z powodu jednego człowieka grzech wszedł na świat, a z powodu grzechu śmierć, tak śmierć (…) przeszła na wszystkich ludzi”. Przychodzimy na świat w naturze Adama, w skłonności do samowoli. Człowiek chcąc sam stanowić o swoim życiu, skazuje siebie na śmierć duchową w oddzieleniu od Stwórcy. Na szczęście Bóg powiedział, „o wiele bardziej na wielu spłynęła obficie łaska Boga i dar w łasce jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa”. „O ile bardziej królować będą w życiu z powodu jednego, Jezusa Chrystusa, ci, którzy otrzymują ogromne bogactwo łaski i daru sprawiedliwości”, bo z własnej woli oddali kierownictwo swego życia w ręce Króla. Próba: „Czy zatem powiemy: trwajmy w grzechu, aby się okazał ogrom łaski?- Na pewno nie!”(6,1-2). Natura Adama, jeszcze nie raz dojdzie do głosu, podsycana pożądaniami ciała, ale jej przejawy mamy moc uśmiercać w sobie, dzięki Chrystusowi. Zwycięstwo: „Darem Boga - życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”(6,23).

Psalm  51    „Boże, ukształtuj we mnie serce czyste, odnów w mym wnętrzu ducha prawego”
        „Przywróć mi radość Twojego wybawienia i wzmocnij mnie Duchem, by mną kierował”.
„Niech mój język sławi z radością sprawiedliwość Twoją”
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca

Drukuj   E-mail