Niedziela 23.02.2020

7 Niedziela Zwykła   23.02.2020

Czytania liturgiczne:     Kpł 19,1-2. 17-18; Ps 103; Mt 5,38-48; 1 Kor 3,16-23

Dlaczego mam być świętym i mogę nim być ?

Księga Kapłańska       Bo Bóg skierował do ludu Bożego wskazania
                                             nie przekraczające jego możliwości

Bóg wzywa: „Bądźcie święci, bo ja, Pan, wasz Bóg, jestem święty”. Bóg określa to, od czego należy się oddzielić. Ustami Mojżesza zakazuje: „nie będziesz w swoich myślach gardził bratem swoim”, „nie chowaj gniewu” i jeszcze wobec wielu innych sposobów reagowania, do których przywykli ludzie, usłyszą Boże stanowcze „Nie!”(19,4n). Wsparcie Boga: usłyszą także, w jakim myśleniu i działaniu spotkają się z Bożym „Tak”, wtedy u Niego znajdą mądrość i moc np. jak zastosować w życiu „miłuj swojego bliźniego jak siebie samego”.  Bóg wielokrotnie przypomina, to „Ja jestem Panem, waszym Bogiem” .

Ewangelia św. Mateusza        Bo Jezus wypełnił wskazania Boże,
                                               i stał się wzorem dla Jego naśladowców

Jezus wzywa swoich uczniów: „bądźcie tak doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski”. Jezus określa to, w czym przejawia się takie dążenie u człowieka. Po lekcji o mówieniu zawsze prawdy zamiast częstego przysięgania, teraz lekcja o miłości w miejsce odwetu. „Ktoś przymusza cię do przejścia jednej mili, przejdź z nim dwie”, może po to, by wykorzystać ten czas na lepsze rozumienie tego co dzieli? „Daj proszącemu i nie odwracaj się od tego, który chce od ciebie pożyczyć”, zbliż się do tego, który jest w potrzebie. „Miłujcie swoich wrogów i módlcie się za prześladujących was”. Wsparcie Jezusa: Ja wam mówię” to wszystko „abyście okazali się synami waszego Ojca, który jest w niebie”.   

1 List do Koryntian    Bo jeśli Duch Święty zamieszkał w Tobie, to….

Paweł utwierdza każdego, kto złożył swe zaufanie w Chrystusie, „Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka? „Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście”. Paweł określa to, co z tego powinno wynikać. „Niech nikt ludźmi się nie chwali”. „Jeśli ktoś u was uważa, że jest uczonym na tym świecie, niech się stanie głupi, aby zostać mądrym. Bo mądrość tego świata głupstwem jest u Boga”. Duch, który w was jest, jest mądrością od Boga. Paweł zapewnia: „wszystko dla was, a wy dla Chrystusa, Chrystus zaś dla Boga. Tak zatem niech nas ma każdy za sługi Chrystusa”(4,1).

Psalm  103    „Błogosław Pana, duszo moja, i wszystko, co jest we mnie – Jego święte imię.
Błogosław Pana, duszo moja, i nie zapominaj o tym wszystkim, czym On cię nagradza”
„On twoje życie ratuje przed zniszczeniem, On cię otula swą troską i miłosierdziem.
On twoje potrzeby zaspokaja dobrami, by twoja młodość mogła się odrodzić jak u orła”
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca

Drukuj   E-mail