Niedziela 16.02.2020

6 Niedziela Zwykła   16.02.2020

Czytania liturgiczne:    Syr 15,15-20; Ps 119; Mt 5,17-37; 1 Kor 2,6-10

Jakich wyborów nie możesz w życiu uniknąć?

Księga Syracha   „Kładę dziś przed tobą życie i śmierć, 

                                     pomyślność i niepomyślność”(Pwt 30,15)

Wolna wola: „Przed ludźmi życie i śmierć, co komu milsze, będzie miał podane”, bo „sprawą chętnego wyboru, dochowanie wiary. Położył przed tobą ogień i wodę, po co zechcesz, wyciągniesz swą rękę”. „Jeśli tylko chciał będziesz, zachowasz przykazania”. Wola Boża: Bóg „nikomu nie kazał być bezbożnym i na występek nikomu nie dał przyzwolenia”. „On potężny w rządach i wszystko widzi”. Wypełnienie: „Jego oczy nad tymi, którzy się Go boją; na każdy czyn człowieka On zwróci uwagę”. „Wielka jest mądrość Pana”, ona „jak matka wyjdzie mu (człowiekowi, który boi się Pana) na spotkanie (…), nakarmi go chlebem rozumu, napoi wodą roztropności. On oprze się na niej i nie upadnie”(15,2-4).

Ewangelia św. Mateusza            Litery i paragrafy czy

                                      duch Prawa Bożego chroniącego człowieka?

Wolna wola: „znieść”, zdaniem niektórych przestarzałe Prawo, czy „wypełnić”? Znieść, to znaczy trzymać się tylko zapisanej litery i paragrafów, to błędnie je interpretować. Wypełnić, to zrozumieć dlaczego dobry Bóg pozostawił takie zasady, to kierować swoje myśli na to, co należy czynić, aby nie zrobić tego, co zakazuje przykazanie. Wola Boża: posłany od Boga Jezus, mówi wyraźnie: „Nie myślcie, że przyszedłem znieść Prawo i Proroków. Nie znieść przyszedłem, ale dopełnić”, tj. uczynić pełnym. Dopełnienie, jest drugą stroną przykazania, którego pierwsza strona brzmi: „Nie…, nie będziesz”. Dopełnienie jest pytaniem zwróconym do Boga: Co chcesz abym uczynił? I jest gotowością człowieka to bycia posłusznym tej, rozpoznanej woli. Na przykład, jeśli przykazanie brzmi „Nie zabijaj”, to dopełnieniem będzie troska nie tylko o fizyczne zdrowie człowieka, lecz i psychiczne. Jezus uzmysławia, że również słowa zabijają duszę człowieka. Kłamstwa mogą zabić, ale i gniew będący źródłem przemocy – jest sprzeczny z duchem Prawa Bożego. Sprawiedliwość faryzejska, o której mówi Jezus, koncentrująca się nie na duchu Prawa, ale na jego literze, powie „Nie zabiłem nikogo – jestem w porządku”. Jezus objaśnia jeszcze wiele innych dopełnień. Jego uczniowie wchodzą do królestwa nie tylko z wiarą w Jezusa, lecz także z przemienionym przez wiarę sposobem myślenia i działania, z nową jakością w relacjach z innymi ludźmi.

1 List do Koryntian       Mądrość Boża czy mądrość tego świata?

Wolna wola: „dojrzałym (tutaj określenie chrześcijan) głosimy mądrość, ale nie mądrość tego świata czy pierwszych tego świata, lecz głosimy mądrość Boga”. „Niech nikt się nie oszukuje. Jeśli ktoś z was uważa, że jest uczonym na tym świecie, niech stanie się głupi, aby zostać mądrym”(3,18). Z woli Bożej, mądrość „dotąd ukrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył dla naszej chwały”, została objawiona w Chrystusie. „w którym są osłonięte wszystkie skarby mądrości i poznania”(Kol2,3). Dopełnienie, to czerpanie z tej Bożej mądrości, z tego „co Bóg przygotował dla miłujących Go”. Bóg „to objawia przez Ducha. A Duch wszystko przenika, nawet głębokości Boga”.

Psalm  119     Autoryt Słowa Boga czy słowa człowieka ?

„Jak młodzieniec może prosto pokierować swą drogą? – Przez trzymanie się Słów Twoich”, Boże.

„Przechowuję w swym sercu Twoje Słowa, abym nigdy nie zgrzeszył przeciw Tobie”

„Tym, którzy mnie znieważają, odpowiem, że swą nadzieję oparłem na Twoich Słowach”.

„Twoje Słowo podtrzymuje mnie przy życiu”, „Twoje Słowo jest pochodnią dla stóp moich”.

 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca
 
 

Drukuj   E-mail