Niedziela 19.01.2020

2 Niedziela Zwykła   19.01.2020

Czytania liturgiczne:    Iz 49,3.5-6; Ps 40; 1Kor 1,1-3; J 1,29-34

W jaki sposób ty świadczysz o tym,
„że tak Bóg umiłował świat” ? (J3,16)
 
Księga Izajasza          Jak prorok, podejmując wśród swoich  służbę dla Boga?

Izajasz usłyszał z ust Boga: „Bóg rzekł mi: Ty Izraelu , jesteś moim sługą; na tobie zostanie okazana moja chwała”. Zrozumiał: „Bóg jest moją mocą”. „Pan po to mnie kształtował od łona matki na swojego sługę”. „Ja ciebie wybrałem”. Zaświadczył o Tym, który miał przyjść, przekazując usłyszane Słowo Boże: „Ty masz być Wyzwoleniem, obejmującym obszary aż po krańce ziemi”. Ciebie „ustanawiam Światłem dla narodów”. „Tak mówi Pan, który cię ocalił, Bóg Izraela: Święćcie Tego”, którego „królowie zobaczą, powstaną, choć są władcami, i składać będą przed Nim pokłony ze względu na Pana”.

Ewangelia Św. Jana      Jak Jan Chrzciciel, wskazując na Jezusa Chrystusa?

Jan usłyszał, „Ten, który mnie posłał , bym chrzcił w wodzie, rzekł mi: Gdy zobaczysz, że Duch zstępuje i zatrzymuje się nad kimś, to będzie Ten, który udziela chrztu w Duchu Świętym”. Zrozumiał, gdy „ujrzał Jezusa zbliżającego się” do niego, że „To On jest Tym, (…), który już przede mną się stał, bo był wcześniej niż ja”. Wie, że „ja, udzielający chrztu w wodzie, przyszedłem po to, aby On został objawiony Izraelowi”. Zaświadczył, wskazując na Jezusa: „Oto Baranek Boży, który bierze na siebie grzech świata”. „Jan wygłosił wtedy (podczas chrztu Jezusa) takie świadectwo: Widzę Ducha, który zstępuje z nieba jak gołębica. Oto zatrzymał się nad Nim”. „Ja to widzę i zaświadczam: On jest Synem Boga”.

1 List do Koryntian    Jak Paweł, wobec innych w Kościele Chrystusowym?

Usłyszał na drodze do Damaszku Jezusa mówiącego do niego: „objawiłem się tobie, by wybrać ciebie na sługę i na świadka tego, co już zobaczyłeś i co ci jeszcze będzie objawione”(Dz 26,16). Zrozumiał, teraz wraz  z bratem Sostenesem piszę do tych co tworzą Kościół Boży w Koryncie. „Do powołanych świętych, razem ze wszystkimi wzywającymi w jakimkolwiek miejscu imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Pana ich i naszego”. Zaświadcza: „łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana, Jezusa Chrystusa”.  „To od Niego wyszło, że wy znajdujecie się w Chrystusie Jezusie, który dla was stał się mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem(1,30).

Psalm  40     „Postanowiłem spełnić Twoją, Boże mój, wolę”.
„Nie taję w swoim sercu Twej sprawiedliwości,
lecz rozpowiadam o Twojej troskliwości i o Twoim niesieniu ocalenia.
Nie ukrywam przed wielkim zgromadzeniem Twego miłosierdzia ani Twojej troski”
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca

Drukuj   E-mail