Niedziela 29.12.2019

1 Niedziela po Narodzeniu Pańskim   29.12.2019    Święto Świętej Rodziny        

Czytania liturgiczne:   Syr 3,2-6.12-14;  Ps 128; Kol 3, 12-21;  Mt 2,13-15.19-23

Czego Bóg oczekuje od ciebie w życiu rodzinnym?

Księga Syracha      Co znaczy czcić ojca i matkę swoją? A dzieci?

Najpierw uczcić Boga: „Bojący się Pana będą posłuszni Jego słowom, a miłujący Go trzymać się będą dróg Jego”. „Będą szukać tego, co Jemu się podoba”(2,15-16). „Bojący się Boga czci swoich rodziców”(3,70). Cześć dla matki: „Kto szacunkiem obdarza swoją matkę – jakby skarby gromadził”. „Pan w obronie matki wyrok określił dla synów”. „Kto posłuszny Panu, wypocząć da swojej matce”. Cześć dla ojca: „Kto czci ojca, długo żyć będzie”. „Czcij ojca swojego w czynie i słowie, by zstąpiło na ciebie jego błogosławieństwo”(3,8). „Opiekuj się ojcem w starości, nie przysparzaj mu smutku”. Rodzice wobec dzieci: „Błogosławieństwo ojca umacnia domy dzieci, a przekleństwo matki burzy fundamenty”(3,9).

Ewangelia Św. Mateusza       W sytuacji zagrożenia bytu rodziny

Najpierw uczcić Boga, który objawia się i przemawia nawet we śnie. Oddać Mu cześć przez pełną ufność i posłuszeństwo Jego nakazom. Cześć dla żony, matki Jezusa, Józef objawia poprzez zabezpieczenie warunków ucieczki do Egiptu, jak i powrotu do ziemi Izraela po śmierci Heroda. Również warunki zamieszkania w Nazaret. Cześć dla męża, Maria okazuje w cichym przyjęciu trudów i niewygód, na które skazane było wtedy podróżowanie, w przyjęciu posłuszeństwa Józefowi we wszystkim co polecił. Rodzice wobec Dziecka, chronią życie Jezusa w każdej sytuacji zagrożenia, wypełniając słowo Pana wypowiedziane przez proroków: „Z Egiptu wezwałem swojego Syna”; „Nazarejczykiem zostanie nazwany”. 

List do Kolosan     W realnej praktyce codziennego życia, podążając za wskazówkami Słowa Boga

Najpierw uczcić Boga: „Jak zatem przyjęliście Chrystusie Jezusa, Pana, tak w Nim żyjcie”(2,6). Więc „jako wybrańcy Boga, święci i umiłowani”, ubierzcie swoje codzienne życie w „szczerą serdeczność, dobroć, pokorę, delikatność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś miałby żal do kogoś.  Jak Pan przebaczył , tak i wy. Na to wszystko wdziejcie miłość, która jest spójnią doskonałości”. „Niech Słowo Chrystusa mieszka w was bogate”. „A wszystko, cokolwiek robić będziecie, w słowie lub czynie, wszystko w imieniu Pana Jezusa, równocześnie wyrażając przez Niego dziękczynienie Bogu Ojcu”. Cześć dla żony: „mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich okrutni”. Cześć dla męża: „żony, bądźcie poddane mężom, jak należałoby w Panu”. Rodzice wobec dzieci: „ojcowie, nie rozdrażniajcie swoich dzieci, aby nie traciły ducha”. Dzieci: „bądźcie we wszystkim posłuszne rodzicom, bo to miłe jest Panu”.

Psalm 128   „Szczęśliwi wszyscy, którzy żyją w bojaźni Pana i chodzą Jego drogami”
„Twoja żona jak dorodny krzew winny przy ścianie twego domu;
dzieci twoje jak młode oliwki posadzone wokół twojego stołu.
Oto jakimi błogosławieństwami cieszyć się będzie ten, kto ,żyje w bojaźni Pana”.
„Obyś mógł doświadczać dostatków Jeruzalem przez wszystkie dni swojego życia:
obyś mógł oglądać synów twoich synów”
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca

Drukuj   E-mail