Niedziela 15.12.2019

3 Niedziela Adwentu   15.12.2019

Czytania liturgiczne:     Iz 35,1-6a.10; Ps 146; Jk 5,7-10; Mt 11,2-11

Na co aktualnie czekasz?

Księga Izajasza     Na poprawę twojego losu?   

Sytuację ludu Bożego w niewoli prorok opisuje używając plastycznego języka: „pustynio spragniona wody”. Lud żyjący w obcym kraju, poza ziemią obiecaną, poza miejscami, które przypominały mu działania potężnego Boga w ich historii. Zalęknieni, bez sił, bez nadziei, bo co dobrego może ich tu czekać? Bóg nie milczy; ustami proroka zapowiada: „Mój lud będzie mógł oglądać chwałę Pana i wielkość Boga”. „On sam przybędzie i nas wybawi. Wtedy oczy niewidomych otworzą się, a uszy głuchych będą słyszeć. Wtedy kulawy skakać zacznie jak jeleń, a język jąkających się będzie mówił płynnie, bo nawet na pustyni wytryskiwać będzie woda”. Wierny Bóg nigdy nie porzuca swego ludu, obiecuje interwencję o jakiej człowiek nawet nie marzy. A wy, „Nabierzcie siły, opuszczone ramiona i kolana zwiotczałe! Dodawajcie sobie wzajemnie otuchy, wy, małoduszni w swych myślach!”. „Nie lękajcie się!”

Ewangelia Św. Mateusza      Na znak, który cię przekona ?

Sytuacja: Jan Chrzciciel w więzieniu. Trudny czas rodzi wątpliwości. „Usłyszawszy o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów do Niego (Jezusa) z pytaniem: Czy Ty jesteś tym Przybywającym, czy też mamy czekać na innego?”. Bóg nie milczy: Uczniowie nie otrzymują od Jezusa odpowiedzi wprost: Tak, to Ja Jestem!. Jezus otwiera im oczy, odwołuje się do tego, co widzą i słyszą. Są zdolni do refleksji i wyciągnięcia wniosków. Tym bardziej Jan, prorok, o którym napisano: „On przygotuje przed Tobą (Mesjaszem), Twoją drogę”. Tym bardziej Jan, o którym „mówię wam: wśród narodzonych z kobiet nie powstał większy od Jana Chrzciciela”. Dlatego uczniowie mają przekazać tylko Słowa Jezusa: „niewidomi wzrok odzyskują, a niewładni w nogach chodzą”. „Ubodzy otrzymują Ewangelię”. A wy, że to Jezus Chrystus jest Znakiem wielkiego Boga, bo jest Jego Synem. Dajcie się przekonać i uwierzcie Mu, aby znaleźć się w królestwie Boga, bo nawet „ktoś mniejszy, większy jest w królestwie niebieskim od niego(Jana)”.

List św. Jakuba         Na spotkanie twarzą w twarz z Panem Bogiem ?

Sytuacja: Jakub pisze do swoich umiłowanych braci w wierze. Wiedzą o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa na ziemię, ale widząc wokół dziejące się zło, okazują niecierpliwość. Wydaje im się, że już czas, aby ten świat wraz z jego ignorancją lub wrogością wobec Boga, przeminą. „Przybywaj, Panie Jezu!”(Ap22,20). Bóg nie milczy: „Pan jest bardzo miłosierny i litościwy”(5,11). Św. Piotr dodaje: „Nie opóźnia się Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy za odwlekanie uważają, lecz dla waszego dobra jest opieszały, bo nie chce, aby niektórzy ulegli zgubie, ale by wszyscy doszli do nawrócenia”(2P3,9). Ale bądźcie pewni: „już bliskie jest przybycie Pana”. „Oto ów Sędzia już stoi przed bramą”. A wy, „zachowujcie cierpliwość bracia, aż do przybycia Pana. Oto rolnik czeka na cenny plon ziemi, zachowując wobec niego cierpliwość”. „Utwierdźcie swoje serca”. „Nie narzekajcie bracia, jedni na drugich”. „Za przykład znoszenia zła i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy mówili w imieniu Pana”.

Psalm  146          „Nie opierajcie swych nadziei na rządzących ani na ludziach,
      bo nie do nich należy wybawienie”. „Szczęśliwy, kogo wspomożycielem jest Bóg Jakuba,
                                  i czyja nadzieja opiera się na Panu, jego Bogu”.
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca

Drukuj   E-mail