Niedziela 01.12.2019

1 Niedziela Adwentu   01.12.2019

Czytania liturgiczne:     Iz 2,1-5; Ps 122; Rz 13,11-14; Mt 24,37-44

Co ma się wydarzyć i kiedy ?

Czekasz na to w świetle czy niejako po omacku?

 Księga Izajasza       Według proroctwa Izajasza

Co ma się wydarzyć? „Słowo, które przybyło od Pana”: „ukaże się wspaniałość góry Pana i dom Boga”. „Tam On objawi swoją drogę i będziemy nią podążać”, bo stamtąd „bowiem wyjdzie prawo i słowo Pana”. „On będzie rozstrzygał spory między narodami”. „Nie będą już więcej zaprawiać się do wojny”. Kiedy? Tak będzie przy końcu czasów. Czekając: „A zatem (…) idźmy naprzód w świetle Pana”. Za psalmistą można to tak wypowiedzieć: „Twoje Słowo jest pochodnią dla stóp moich i światłem dla moich ścieżek”(Ps 119,105)

Ewangelia wg Św. Mateusza      Według zapowiedzi Jezusa

Co ma się wydarzyć? „Syn Człowieczy przyjdzie”, Chrystus Jezus ponownie przyjdzie na ziemię. Kiedy? „Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, kiedy wy nie będziecie się spodziewać”. Czekając, można wypełnić czas życia jak wypełniali go ludzie za dni Noego; „jedli i pili, żenili się i za mąż były wydawane” „i nie pojęli aż przyszedł potop”. Można przejąć się przestrogą Jezusa: „A zatem czuwajcie (…), bądźcie gotowi”. Szczęśliwy sługa, którego pan wróciwszy zastanie”(24,46) przy pomnażaniu dobra, które od Niego otrzymał, ponieważ chodzi w świetle Jezusa.

List do Rzymian      Według Pawła, sługi Chrystusa

Co ma się wydarzyć? „Na dane hasło, na głos archanioła i na dźwięk trąby Bożej sam Pan zstąpi z nieba”(1Tes4,16) Kiedy? „A to wiedzcie na ten czas, że pora już, abyście się ze snu obudzili. Bo teraz zbawienie jest bliżej nas, niż kiedy przyjęliśmy wiarę. Noc się przesiliła, dzień blisko”. Czekając, „odepchnijmy zatem czyny należące do nocy i odziejmy się orężem światła”. „Zacznijmy postępować: nie wśród zabaw i pijaństwa, nie w rozwiązłości i rozpasaniu, nie w kłótniach i zazdrości, lecz okryjcie się Panem, Jezusem Chrystusem i nie idźcie w czynach za skłonnością ciała do ulegania żądzom”. Pozwólcie, aby to On był źródłem waszych myśli, uczuć i pragnień  i umożliwiajcie Mu działanie w was.

Psalm 122      „Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pana”

                         „Już stoją nasze stopy na twoich, Jeruzalem, dziedzińcach”

                „Tam bowiem przychodzą plemiona Pana (…), ażeby wysławiać imię Pana”

 

Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca

Drukuj   E-mail