Niedziela 17.11.2019

33 Niedziela Zwykła   17.11.2019

Czytania liturgiczne:     Ml 3,19-20a; Ps 98; 2Tes 3,7-12; Łk 21,5-19

Jak oczekujesz na powtórne przyjście Jezusa na świat ?

Księga Malachiasza      Obawiając się sądu Bożego ?

Kiedy? „Zanim nadejdzie dzień Pana, ten wielki i sławny, poślę do was Eliasza”(3,22). (Jezus nazwał Jana Chrzciciela Eliaszem – Mt 17,12). „On od nowa skieruje serce ojca do syna i serce każdego ku swemu bliźniemu, abym nie musiał przyjść po to, by całkowicie porazić ziemię”(3,23). Co się stanie? „dzień Pana nadchodzi buchający ogniem jak piec do pieczenia chleba”. „Wszyscy popełniający nieprawość będą słomą. Ogarnie ich ogniem ów nadchodzący dzień – mówi Pan, Wszechwładca”. „Dla was żyjących w bojaźni mojego imienia wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego promieniach”. Jak czekać? Cierpliwie i ufać! Nie mówić: „Naiwny, kto służy Bogu. Co nadzwyczajnego zyskaliśmy przez to, że zachowywaliśmy Jego przykazania”. „Teraz podziwiamy szczęście innych, bo wszyscy popełniający nieprawość bogacą się”(3,14-15).

Ewangelia wg Św. Łukasza     Pytając o czas i okoliczności?

Kiedy, zapytali uczniowie. „Jezus odpowiedział: Uważajcie, abyście nie dali się zwieść. Bo wielu przyjdzie pod moim imieniem i mówić będzie: To JA JESTEM, oraz: Ta chwila już blisko! Nie idźcie za nimi. Gdy usłyszycie o wojnach i przewrotach nie przeraźcie się”. „Nie tak szybko koniec”. Co się stanie? „Straszne zjawiska wystąpią i wielkie znaki na niebie”. „Powstanie naród przeciw narodowi”. „Najpierw użyją przeciw wam swojej siły i prześladować będą. Wydawać was będą zgromadzeniom i strażom, aby doprowadzać przed królów i namiestników z powodu mojego imienia”. „Wydawani będziecie nawet przez” swoich bliskich. Jak czekać? Do czasu powtórnego przyjścia Jezusa każdy człowiek ma jeszcze czas na podjęcie wolnej decyzji o uwierzeniu w Chrystusa. Dlatego niech to, co będzie się działo, „stanie się dla was okazją, aby dać świadectwo”. „Ja dam wam takie słowo i mądrość, jakim wszyscy wasi przeciwnicy nie będą zdolni się przeciwstawić, ani zaprzeczyć”. Wytrwajcie, „przez swoje wytrwanie zapewnicie sobie życie”. Bóg was ochroni.

2 List do Tesaloniczan        Przynosząc chwalę Bogu swoim życiem

Kiedy? Tak niespodziewanie jak „złodziej w nocy”; tak nagle „jak bóle na brzemienną”; „gdy mówią: spokojnie i bezpiecznie”(1Tes 5,1-3). Co się stanie? „W ogniu płomieni objawi się z nieba Pan, Jezus, wraz z posłańcami swej mocy i wymierzy karę nie uznającym Boga i nieposłusznym Ewangelii Pana naszego, Jezusa. Zapłacą karą wiecznej zguby z dala od oblicza Pana”. „Okaże się godnym podziwu we wszystkich, którzy uwierzyli”(2Tes1,8-10). Jak czekać? „Przecież sami wiecie, jak powinniście nas naśladować”. „Nie ustawajcie w dobrym postępowaniu”. „Słyszymy tymczasem, że niektórzy z was (…) nic nie robią, lecz się stale zajmują tym, co niepotrzebne. Takich wzywamy i pobudzamy w Panu, Jezusie Chrystusie, by w cichości pracując, własny chleb jedli”.

Psalm 98                "Pan dał poznać swoje wyzwolenie,
objawił wobec narodów swoją sprawiedliwość. Pamięta o swoim miłosierdziu”.
„Sprawiedliwie osądzi zamieszkane lądy i ludy – według słuszności”.
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca

Drukuj   E-mail