Niedziela 10.11.2019

32 Niedziela Zwykła   10.11.2019

Czytania liturgiczne:     2 Mch 7,1-2. 9-14; Ps 17; Łk 20,27-38; 2Tes 2,16 – 3,5;

Skąd wiesz, że zmartwychwstaniesz?

2 Księga Machabejska   „A to, że umarli zmartwychwstają, nawet i Mojżesz ujawnił”

Ufając Bogu w obliczu śmierci, młodzieniec „tak powiedział: Dobrze jest, odchodząc z tego świata z winy ludzi, oczekiwać spełnienia się nadziei pochodzących od Boga, że oto będzie się wskrzeszonym przez Niego”. Znając Jego obietnice: „Stwórca świata, który ustanowił narodziny człowieka i wynalazł narodziny wszystkich rzeczy, znowu miłościwie da wam tchnienie i życie, dlatego, że teraz nie myślicie o sobie ze względu na Jego prawa”(7,23) „Król świata, kiedy umrzemy za Jego prawa, przeniesie nas do życia, które trwa na wieki”. Trwając w pewności Sam król i towarzyszący mu byli zdumieni męstwem młodzieńca, że tak za nic miał sobie cierpienia”.

Ewangelia wg Św. Łukasza          Zmartwychwstaną: „ci, którzy zostaną uznani
                                                        za godnych dostąpienia  udziału w tamtym świecie”
Ufając Bogu, który „nie jest Bogiem umarłych, lecz żyjących”, saduceusze nie powinni mieć wątpliwości co do życia wiecznego, a jednak „zaprzeczają zmartwychwstaniu”. „Błądzicie, bo nie rozumiecie Pisma,  ani mocy Bożej”(Mt 22,29), powie Jezus. Znając Jego obietnicę: „O tak, zapewniam was: Kto słucha mojego słowa i wierzy Temu, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia”(J5,24), spełniając warunek, o jakim mówi Jezus, trzeba być pewnym „dostąpienia udziału w tamtym świecie i w zmartwychwstaniu”. Trwając w pewności, „bo przecież już umrzeć nie mogą, lecz są równi aniołom. Jeśli są synami zmartwychwstania, są synami Boga”.   
2 List do Tesaloniczan     Bóg, nasz Ojciec, który nas umiłował
                                  i dał wieczne zaproszenie i dobrą nadzieję w łasce”

Ufając Bogu, „my powinniśmy nieustannie dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że was od początku wybrał do zbawienia przez uświęcenie dokonywane przez Ducha i przez wiarę w prawdę. Powołał was do tego przez Ewangelię celem osiągnięcia chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa”(2,13-14). Znając Jego obietnicę, „módlcie się za nas, by Słowo Pana biegło dalej i rozsławiało się, tak jak i u was, oraz abyśmy byli uwolnieni od ludzi przewrotnych i zepsutych, bo nie wszyscy maja wiarę. Wierny jest Pan, On was utwierdzi i od zepsucia ustrzeże”. Trwając w pewności, „mamy co do was ufność w Panu, że spełniacie i dalej będziecie spełniać to, co nakazujemy. Pan niech nakłoni wasze serca do miłości Boga i do cierpliwego czekania na Chrystusa”.

Psalm 17     „Dzięki słowom warg Twoich dróg trudnych się trzymałem.                                                                 
                   Umocnij me kroki na Twoich ścieżkach, aby me nogi się nie zachwiały.
                  Ja wołam, bo Ty, Boże mnie usłyszysz”. 
                  „Ty, który pokładających w Tobie nadzieję wybawiasz z rąk przeciwstawiających się Twojej prawicy. 
                  Strzeż mnie jak źrenicy oka; osłoń mnie swoimi skrzydłami”
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca

Drukuj   E-mail