Niedziela 03.11.2019

31 Niedziela Zwykła   03.11.2019

Czytania liturgiczne:    Mdr 11,22-12,2;  Ps 145;  2Tes 1,11-2,2;  Łk 19,1–10

Jak Bóg umiłował świat?

Księga Mądrości        Bóg objawia się w swoich dziełach

Pragnienie poznania: „Jak poranna kropla rosy, która spadla na ziemię” , tak ulotne jest życie człowieka na ziemi. Kim jest ten, kto ten czas wyznacza? Jaki jest sens istnienia? Olśnienie: „Panie kochający życie, bo Twoje jest. Twoje niezniszczalne tchnienie jest we wszystkim”. „Kochasz bowiem wszystko, co istnieje (…), bo nie uczyniłbyś niczego, co miałbyś w nienawiści”. Ty, „który wszystko możesz, dla wszystkich jesteś miłosierny i dając czas na pokutę, omijasz wzrokiem występki ludzi”. „Upadających karcisz z opóźnieniem  a ostrzegając, przypominasz, w czym grzeszą, aby odsunęli się od występku”. Boży cel: Aby w Ciebie, Panie uwierzyli”.

Ewangelia Św. Łukasza        Bóg zesłał swojego Syna na świat, aby ocalić każdego,      
                                                                            kto Mu uwierzy

Pragnienie poznania: „Jezus wstąpił do Jerycha i szedł przez nie.” Człowiek, który był „zwierzchnikiem poborców opłat, bardzo bogatym”, chciał poznać Jezusa, „jaki On jest”. Jezus rozpoznaje jego potrzebę, zatrzymuje się przy nim i mówi: „Zacheuszu, zejdź prędko stamtąd, bo dzisiaj w twoim domu powinienem się zatrzymać”. Olśnienie: Zacheusz „zszedł prędko i przyjął Go z radością”. Ten człowiek, świadomy swojej grzeszności, cokolwiek usłyszał o Jezusie, było w tym to, co najistotniejsze. Słowa, z którymi zwraca się do Jezusa, świadczą o właściwym pojmowaniu istoty nawrócenia człowieka i zrozumieniu roli Jezusa. „Panie, oto połowę mojego majątku daję ubogim. A jeżeli kogoś w czymś ograbiłem, zwracam czterokrotnie”. Boży cel zostaje osiągnięty. „Jezus mu rzekł: Dzisiaj zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on (Zacheusz) jest synem Abrahama”; tzn. że Jezus znalazł w nim wiarę na wzór Abrahama, wystarczającą aby być zbawionym. Boży cel pojawienia się Chrystusa w świecie zostaje określony wobec wszystkich tam obecnych: „Syn człowieczy przyszedł odszukać i ocalić to, co zginęło”.

2 List do Tesaloniczan    Bóg napełnił mocą wszelkie dobre pragnienie i czyn wiary

Pragnienie poznania prawdy o ostatnim etapie Bożego planu zbawienia, czyli powtórnym przyjściu Chrystusa na ziemię, staje się pilną potrzebą kościoła w Tesalonice. Bo znaleźli się w nim fałszywi nauczyciele, którzy twierdzą, że „już nastał dzień Pański”. Olśnienie: „Prosimy was, bracia, abyście nie dali się zachwiać w myśli ani przestraszyć czy to pod wpływem jakiegoś ducha, czy słowa, czy listu, rzekomo za naszą sprawą napisanego”, pisze Paweł, Sylwan i Tymoteusz. „Wy, bracia, nie znajdujecie się w ciemnościach, tak by ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej”. „Skoro należymy do dnia, zachowujmy trzeźwość, będąc odziani w pancerz wiary i miłości i mając nadzieję jako hełm zbawienia”(1Tes5,4.8). Boży cel: „aby zostało uwielbione imię Pana naszego, Jezusa, w was, a wy w Nim, dzięki łasce Boga naszego i Pana, Jezusa Chrystusa”.

Psalm 145    „Pan jest blisko każdego, kto Go wzywa, każdego, kto Go wzywa w prawdzie.
Spełni pragnienie tych, którzy żyją w Jego bojaźni, wysłucha ich modlitwy i ocali ich”.
„Moje usta będą głosić chwałę Pana:
niech każde stworzenie wysławia Jego święte imię zawsze i na wieki wieków”
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca


Drukuj   E-mail