Niedziela 27.10.2019

30 Niedziela Zwykła   27.10.2019

Czytania liturgiczne:    Syr 35,12-14.16-18;  Ps 34;  2Tm 4,6-9.16-18;  Łk 18,9–14

Jestem usprawiedliwiony czy nieusprawiedliwiony ?

Księga Syracha      Usprawiedliwiony, bo składa dary i ofiary?            

Sprawiedliwość Boża:Pan sędzią i nie ma w Nim uznania dla pozorów”. „Modlitwa pokornego przebije obłoki”. „Najwyższy spojrzy, zajmie się skargą sprawiedliwych i wyda wyrok”. Sprawiedliwy w oczach Boga: kto służy zgodnie z upodobaniem Pana, będzie przyjęty, a jego błaganie do obłoków dotrze”. Nieusprawiedliwiony, chociaż składa dary i ofiary przewidziane Prawem, bo „nie lubi Najwyższy darów ludzi bezbożnych i nie odpuszcza grzechów z racji licznych ofiar”.(34,19) „Nie okaże uznania dostojnikowi w sprawie ubogiego”, jeśli „on składa dary ofiarne z własności ubogich”(34,20).

Ewangelia Św. Łukasz        Usprawiedliwiony, bo religijny?

Sprawiedliwość Boża: Jezus opowiedział przypowieść „przy tych, którzy byli przekonani o swojej sprawiedliwości, a innych mieli za nic”, konkluzją: „każdy, kto siebie wywyższa, zostanie pomniejszony; a kto siebie pomniejsza, zostanie wywyższony”. Sprawiedliwy w oczach Boga: Poborca opłat z przypowieści, świadomy swojej grzeszności, modląc się w świątyni, „stanął daleko i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w swoje piersi i mówił: Boże, okaż miłosierdzie mnie grzesznikowi”. Jezus powie: „Oświadczam wam, że ten (…) odszedł usprawiedliwiony”. Nieusprawiedliwiony pozostaje religijny faryzeusz, modlący się: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie”. „Poszczę dwa razy w tygodniu. Dziesięcinę oddaję ze wszystkiego, co nabywam”. Znalazł w sobie dość powodów do uznania, że zadość uczynił Bogu za ewentualne zło, które uczynił.

2 List do Tymoteusza       Usprawiedliwiony, bo uwierzył Jezusowi.

Sprawiedliwość Boża: „Bóg, sprawiedliwy sędzia (…) w owym dniu (czas przeniesienia ludzi do wieczności razem z ciałami i duszami) wręczy” wieniec sprawiedliwości „nie tylko mnie”, jako Jego dziecku – powie Paweł – „lecz także wszystkim, którzy pokochali Jego objawienie się”. Sprawiedliwi w oczach Boga, to ci, którzy pewnego dnia zapragnęli, jak Paweł, „znaleźć się w Nim (Chrystusie), nie trzymając się swojej sprawiedliwości – tej według Prawa – lecz sprawiedliwości wynikającej z wiary w Chrystusa – tej od Boga, opartej na wierze”(Flp 3,8-9). To ci, którzy mogą powiedzieć za Pawłem: „wiarę ustrzegłem” a także: „ochroni mnie Pan przed każdym złym czynem i uratuje dla swojego królestwa niebieskiego”. Nieusprawiedliwionym pozostanie każdy, który w swoich zasługach upatruje podstawy do uznania go sprawiedliwym w oczach Bożych, więc i zbawionym.

Psalm 34   „Skosztujcie i zobaczcie , że Pan jest dobry;
szczęśliwy człowiek, który na Nim opiera swe nadzieje”
„Będę wysławiał Pana o każdej porze,
w moich ustach Jego chwała będzie brzmiała zawsze.
Moja dusza Panem będzie się chlubić: niech usłyszą cisi i niech się rozweselą.
Uwielbiajcie Pana razem ze mną”
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca

Drukuj   E-mail