Niedziela 13.10.2019

28 Niedziela Zwykła   13.10.2019

Czytania liturgiczne:      2Krl 5,14-17;  Ps 98;  2Tm 2,8-13;  Łk 17,11–19

Czy już narodziłeś się

do wdzięczności Bogu za wszystko?

2 Księga Królewska          Za posłańca przynoszącego nowinę o ratunku?

Sytuacja człowieka: „Naaman, dowódca wojsk Aramu”, „ten bardzo potężny człowiek zapadł w trąd”(5,1). Mała dziewczynka, uprowadzona z Izraela, służąca żony Naamana, zwraca się „do swej pani: O, gdyby mój pan stanął przed prorokiem Bożym, tym z Samarii, to on by go wyleczył z trądu”(5,3). Dobra nowina: zgodnie z nakazem proroka Elizeusza, do którego udał się Naaman, „poszedł i wykąpał się siedem razy w Jordanie”. „I odrodziło się jego ciało jak ciało małego dziecka. Został oczyszczony”. Wdzięczność ujawniona: „Wrócił do Elizeusza: on sam i jego karawana, przyszedł, stanął i powiedział: Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga, jak tylko w Izraelu”.    I dodał: Odtąd, nie będę „składał ofiar całopalnych  i pokarmowych innym bogom, lecz tylko temu jedynemu Panu”.

Ewangelia Św. Łukasza       Za poznanie Jezusa i doświadczenia jego mocy?

Sytuacja człowieka, chorego na trąd, była szczególnie trudna. Prawo izolowało trędowatych od reszty społeczeństwa; po rozpoznaniu przez kapłanów i orzeczeniu o chorobie, byli wydalani ze wsi i często całkowicie skazani na siebie samych. W przekonaniu wielu bowiem, choroba była skutkiem ich grzesznego życia, więc ludzie nie uznawali za właściwe takim nieść pomoc. Dobra nowina, o działalności Jezusa, dotarła do nich i „wyszło Mu naprzeciw dziesięciu trędowatych. Stanęli z daleka i podnosząc głos, zawołali: Jezusie, Mistrzu, zlituj się nad nami”. Kiedy, zgodnie z Jego poleceniem, zawrócili by udać się do kapłanów, „zostali oczyszczeni”. Wdzięczność ujawniona: „Jeden z nich, gdy zauważył, że wyzdrowiał, zawrócił, wychwalając Boga wielkim głosem. Upadł na twarz u Jego (Jezusa) stóp i dziękował Mu”. Usłyszał: „Podnieś się i idź. Twoja wiara cię wyzwoliła”. Usłyszał również retoryczne pytanie Jezusa: „Gdzie dziewięciu? Żaden się nie znalazł taki, żeby wrócić i oddać chwałę Bogu?”.

2 List do Tymoteusza          Za udział w ratowaniu innych dla życia wiecznego?

Sytuacja człowieka, Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa w sprawie obietnicy życia w Chrystusie”(1,1), pisze do Tymoteusza, biskupa kościoła. „Dla Ewangelii znoszę cierpienia aż do kajdan, jak złoczyńca”. „Wszystko znoszę ze względu na wybranych, aby i oni dostąpili tego zbawienia, które wraz z wieczną chwałą jest w Chrystusie Jezusie". Dobra nowina: „Wiarygodna jest ta nauka: jeżeli razem z Nim umarliśmy (oddaliśmy pod zarząd  Jezusowi całe nasze obecne życie, czyniąc martwym w sobie wszystko to, co nie ma źródła w Nim), razem też żyć będziemy; jeżeli w Nim trwamy (w ufności i posłuszeństwie Jego Słowu z dziękczynieniem), razem też królować będziemy”. „Jeżeli niewierni jesteśmy (wracamy do sposobu myślenia i działania z czasu przed decyzją zawierzenia Mu swego życia), On pozostaje wierny, nie może bowiem odrzucić Siebie”; wierność jest Jego przymiotem. Wdzięczność ujawniona: „Pan stanął przy mnie i dodał mi siły, aby przeze mnie ogłoszone zostało pełne orędzie i aby wszyscy poganie usłyszeli.  I wyrwany zostałem z paszczy lwa. Ochroni mnie Pan przed każdym złym czynem i uratuje dla swojego królestwa niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen”.(4,17-18).

Psalm 98      „Zadziwiających cudów Pan dokonał”.
„Pan dał poznać swoje wyzwolenie, objawił swoją sprawiedliwość”.
„Wszystkie najdalsze zakątki ziemi mogą oglądać wyzwolenie dane przez naszego Boga”.
„Śpiewajcie Panu pieśń nową!”.
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca

Drukuj   E-mail