Niedziela 06.10.2019

27 Niedziela Zwykła   06.10.2019

Czytania liturgiczne:     Ha 1,2-3; 2,2-4;  Ps 95;  2Tm 1,6-8.13-14;  Łk 17,5–10

Czy jesteś użyteczny dla Boga?

Księga Habakuka      w czasie cierpienia i  doświadczania niesprawiedliwości

Sytuacja: „Dlaczego każesz mi poznać, czym jest cierpienie i trud, i chcesz, bym patrzył na te udręki i bezbożność? Sąd stanął przeciw mnie, bo tam sędzia bierze łapówki”. Decyzja: „Będę stał na czatach, wejdę na wysoką skałę i będę wypatrywał, chcąc usłyszeć, czy (Pan) odezwie się do mnie i co odpowie na moje skargi”(2,1). Zrozumienie: „I Pan odezwał się do mnie, tak mówiąc: Zapisz to widzenie, i to wyraźnie na tabliczce, aby czytający mógł je łatwo śledzić. Jest to widzenie na ściśle określony czas, ale ono się spełni do końca i nie zawiedzie”. „Sprawiedliwy zachowa swe życie dzięki wierze we Mnie”.

Ewangelia Św. Łukasza        pośród innych ludzi

Sytuacja: uczniowie Jezusa właśnie usłyszeli od swojego Mistrza, że mogą być w swojej działalności przyczyną zgorszenia. Usłyszeli, że zawsze mają przebaczać. Usłyszeli: „Czuwajcie nad sobą”(17,1-4). Czy dadzą radę? Decyzja: „zwrócili się do Pana: Dodaj nam wiary”. Zrozumienie: Słaba wiara to ta, która nie polega na mocy Boga. Różne przeszkody zewnętrzne oraz własne słabości wydają się być silniejsze od mocy Boga. Wiara uczniów ma wyrwać silnie ukorzenioną morwę, czyli trudne do wyrwania poleganie na sobie i swoich możliwościach lub na innym człowieku. Uczniowie osiągną to tylko przez posłuszeństwo podobne do posłuszeństwa sługi pracującego w polu, a potem domu. Bezużytecznym byłoby służenie Jezusowi w inny sposób, od tego, jak On sam to czynił.

Drugi List do Tymoteusza        w  budowaniu Ciała Chrystusa, Kościoła

Sytuacja: „Dziękuję Bogu (…), kiedy nieustannie, nocą i dniem, wspominam o tobie w swoich modlitwach. Pamiętając o twoich łzach, pragnę cię zobaczyć, aby doznać radości, gdyż mam w pamięci tę nieobłudną w tobie wiarę”(1,4). Wiem również o twoich trudach znoszonych dla Ewangelii, lękach związanych z przeciwnikami prawdy. Decyzja: „z tego powodu przypominam ci, abyś rozpalał dar Boga (…) opierając się na mocy Boga”. Przypominam, że „Bóg nie dał nam Ducha lęku, lecz mocy, miłości i upominania”. Zachęcam: „znoś trudy dla Ewangelii”, „nie wstydź się świadectwa naszego Pana ani mnie”. Zachowaj to, co „w zakresie wiary i miłości, tej w Chrystusie Jezusie, usłyszałeś ode mnie, z pomocą Ducha Świętego”. Zrozumienie: „Myśl o tym, co tu mówię, bo Pan da ci zrozumienie wszystkiego”(2,7).

Psalm 95            „Dalejże, zacznijmy z radością czcić Pana,
wykrzykujmy z weselem ku chwale Boga, naszego wybawcy.
Stańmy z wysławianiem przed Jego obliczem”.
„Dzisiaj, jeśli usłyszycie głos Jego, nie bądźcie oporni w sercach swoich”.
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca

Drukuj   E-mail