Niedziela 29.09.2019

26 Niedziela Zwykła   29.09.2019

Czytania liturgiczne:     Am 6,1a.4-7;  Ps 146;  1Tm 6,11-16;  Łk 16,19–31

Czy to, co zajmuje Twój umysł i czas,

 okaże się ważne gdy…

Księga Amosa        … zostaniemy wygnani do innego kraju                                             

Sposób życia: „sypiają na łożach z kości słoniowej, rozciągają się leniwie na swoich tapczanach, jadają jagnięta z owczarni, delikatne cielątka ze stada, klaszczą w rytm muzyki, uważając wszystko za stałe, a nie za szybko przemijające”. „nic nie przejmują się upadkiem” ludu wybranego. Ostrzeżenie: „Biada tym, którzy za nic mają Syjon, a ufność pokładają” w przekonaniach obcoplemieńców. „Dlatego pójdą na wygnanie w czołówce możnych”. „Usunę to miasto razem z jego mieszkańcami”(6,8). Czas na zmianę myślenia, ponieważ wstrętna mi jest  wielka pycha”(6,8) – powiedział Pan.

Ewangelia wg Św. Łukasza        … umrzemy                       

Sposób życia bogacza z przypowieści: „każdego dnia wiódł życie wesołe i wystawne”, i żebraka imieniem Łazarz: „pragnął nasycić swój głód odpadkami ze stołu bogacza, lecz tylko psy przychodziły i lizały jego rany”  i pięciu braci bogacza: prowadzą podobne życie jak bogacz. Ostrzeżenie: umarł żebrak, umarł też „bogacz i pogrzebano go”. Bogacz, „będąc w mękach w Otchłani, podniósł swoje oczy i zobaczył daleko Abrahama i Łazarza u niego”. Zawołał do Abrahama, aby przysłał do niego Łazarza z odrobiną wody „bo strasznie cierpię w tym płomieniu”. Usłyszał wtedy: „między nami i wami umieszczona jest na stałe ogromna czeluść, aby chcący przejść stąd do was nie mogli i aby też stamtąd do nas nie przedostali się”. Czas na zmianę myślenia; bogacz ma jeszcze pięciu braci i walczy o nich prosząc Abrahama: „gdyby ktoś ze świata umarłych poszedł do nich, nawrócą się”. On „odpowiedział mu: Jeżeli nie słuchają Mojżesza i Proroków, to choćby ktoś ze świata umarłych się pojawił, nie dadzą się przekonać”. Po śmierci nie można już uwierzyć i usunąć grzechów ze swojego życia. Można to uczynić do ostatniej chwili swojego ziemskiego życia.

 1 List do Tymoteusza     … Jezus Chrystus przyjdzie powtórnie na ziemię

Sposób życia: „Duch wyraźnie mówi, że przy końcu czasów niektórzy odstąpią od wiary i otworzą się na podszepty duchów i na nauki o diabłach, a to przez obłudę kłamców”(4,1). Ten czas już jest. Pomiędzy oszukiwanymi są uczniowie Jezusa. Czy pamiętają o przykazaniu Mistrza, że mają być solą ziemi i światłem dla świata? Ostrzeżenie: Gdy przyjdzie czas „objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa”, ta możliwość się skończy. Zobaczymy Tego, „którego nikt z ludzi nie zobaczył ani nie jest zdolny zobaczyć”, staniemy twarzą w twarz z Władcą. Czas na zmianę myślenia, „mężu Boży”! Unikaj tego co ma swe źródło w myśleniu tego świata. Zabiegaj „o sprawiedliwość, o pobożność, o wiarę, o miłość, o wytrwałość, o łagodność. Tocz szlachetny bój wiary, zdobywaj życie wieczne”. Wielu ludzi czeka na Dobrą Nowinę. „Nakazuję ci wobec Boga, który wszystko rodzi do życia, i wobec Chrystusa Jezusa, który tak wspaniałe świadectwo złożył za rządów Piłata, abyś strzegł owego przykazania”. Ono „jest nieskalane  i niepodważalne”.

Psalm 113         „Wysławiaj , duszo moja Pana”.
„Nie opierajcie swych nadziei na rządzących, ani na ludziach,
bo nie do nich należy wybawienie”.
„Szczęśliwy, kogo wspomożycielem jest Bóg, czyja nadzieja opiera się na Nim”
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca

Drukuj   E-mail