Niedziela 22.09.2019

25 Niedziela Zwykła   22.09.2019

Czytania liturgiczne:    Am 8,4-7;  Ps 113;  1Tm 2,1-8;  Łk 16,1–13

Czy jesteś tak rozważny i przewidujący

w sprawach duchowych jak w ziemskich interesach?

Księga Amosa       Czerpanie zysków

Zarządcy: Kupcy i handlarze. Sposób działania: Prorok Amos zaświadcza: „Wy, którzy dręczycie ubogich  aż do rana i pozbawiacie ich ziemi swoją przemocą; którzy mówicie: „Kiedyż minie dzień nowiu, abyśmy mogli targować; kiedyż szabat, abyśmy mogli otworzyć składy i w nich posługiwać się zmniejszoną miarą, używać większych ciężarków (…), abyśmy mogli czerpać zyski z wszelkiego rodzaju płodów ziemi”. Zysk duchowy? Prorok zapowiada, że Bóg „występując przeciw pysze” lekceważących Prawo, „składa przysięgę: „Nigdy nie pójdą w zapomnienie wasze występki”. „Nadchodzą dni – mówi Pan - w których wyślę głód do tego kraju, nie głód chleba ani nie pragnienie wody, ale głód słuchania słowa Pana”. „Będą biegać wkoło, szukając słowa Pana, ale nie znajdą” (8,11-12).

Ewangelia Św. Łukasza     Nie możecie służyć Bogu i mamonie

Zarządca z przypowieści, oskarżony o niegospodarność, usłyszał: „Rozlicz się ze swojego zarządzania, bo już nie będziesz mógł być zarządcą”. Każdy człowiek usłyszy to, kiedy stanie przed Panem twarzą w twarz. Sposób zadziałania: zagrożony utratą stanowiska, zarządca fałszuje dokumenty księgowe na korzyść dłużników właściciela, aby w przyszłości korzystać z ich przychylności. Naraża na straty właściciela, by zabezpieczyć sobie przyszłość. Jezus mówiąc tą przypowieść do swoich uczniów, kończy ją w zaskakujący sposób: „Pan pochwalił tego nieuczciwego zarządcę, bo przezornie postąpił. Synowie bowiem tego świata roztropniejsi są w stosunku do sobie podobnych niż synowie światła”. Pochwalił przezorność, nie sposób działania. Zysk duchowy:Synowie światła”, to uczniowie Jezusa, bo On sam jest „światłością świata”(J8,12). Roztropność to pójście za Jezusem i korzystanie z wszelkich darów tj. naturalnych uzdolnień, wiedzy, mądrości czy pieniędzy - w służbie Bogu, zgodnie z nauką Jezusa. Uczeń „wierny w najdrobniejszym i w wielkim jest wierny” i wtedy Bóg „powierzy wam to, co związane jest z prawdą”. Zysk to poznanie prawdy o zbawieniu człowieka .Czy zarządzacie waszym życiem tak, „aby przyjęto was do wiecznych mieszkań”? 

1 List do Tymoteusza  Nienaganny robotnik, który trafnie rozdziela słowa prawdy (2Tym2,15)  

Zarządcy, ludzie wiary, których Paweł definiuje: „usprawiedliwieni z racji wiary, żyjemy w pokoju z Bogiem dzięki Panu naszemu, Jezusowi Chrystusowi”, „dzięki danemu nam Duchowi Świętemu miłość Boga przepełnia nasze serca”(Rz 5,1.5) Sposób ich działania w świecie zależy od istniejącej władzy „i wszystkich wysoko postawionych”. „Zachęcam zatem zwłaszcza do tego, by wznosić modlitwy proszące, błagalne, wstawiennicze, dziękczynne za wszystkich ludzi (…), byśmy mogli wieść życie ciche i spokojne, pod każdym względem”. Takie warunki życia są „mile widziane przed Bogiem” i są pragnieniem każdego, chociaż w praktyce często oznaczają dla każdego coś innego. Zysk duchowy, jest trwały i niezależny od warunków zewnętrznych. Zyskiem jest głoszenie Dobrej Nowiny. Bóg „pragnie , by wszyscy ludzie przyjęli zbawienie i doszli do poznania prawdy. Bo jeden jest Bóg i jeden Pośrednik między Bogiem i ludźmi: Człowiek, Chrystus Jezus”. On nas odkupił i obdarzył wolnością w Duchu. „Dla tego świadectwa ja zostałem ustanowiony heroldem (głosicielem) i apostołem – prawdę mówię, nie kłamię – nauczycielem pogan  w zakresie wiary i prawdy”. A ty?

Psalm 113     „Wysławiajcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione teraz i  na wieki”
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca

Drukuj   E-mail