Niedziela 15.09.2019

24 Niedziela Zwykła   15.09.2019

Czytania liturgiczne:    Wj 32,7-11.13-14;  Ps 51;  1Tm 1,12-17;  Łk 15,1–32

Jaki jest Twój udział  w ratowaniu bliźniego dla Boga?

Księga Wyjścia      Czy walczysz o niego w rozmowie z Bogiem?

Zgubieni: Mojżesz, przebywając na górze tylko z Bogiem, dowiaduje się, że: „złamał Prawo twój lud”. „Bardzo szybko zeszli z drogi, jaką im wyznaczyłem”. „W pełni się przekonałem, że jest to lud o twardym karku”. „We Mnie rozgorzał gniew na nich. Zetrę ich w pył”. Ratowanie: „Mojżesz zaczął błagać Pana, Boga, mówiąc: „I  po co, Panie, unosisz się gniewem na lud twój, który wyprowadziłeś z Egiptu wielką mocą i potężnym ramieniem?”. „Przypomnij sobie o Abrahamie, Izaaku i Jakubie, twoich sługach, którym przysiągłeś na samego siebie, gdy im tak powiedziałeś: bardzo licznym uczynię wasze potomstwo”. Obiecałeś, „że ich potomstwu dasz ów kraj, że obejmą go na wieki”. Bóg miłosierdzia: „I Pan dał się przebłagać w sprawie tego zła, jakim zamierzał ugodzić swój lud”.

Ewangelia Św. Łukasza       Czy jest w tobie radość, gdy szuka Boga?  Gdy znajduje Go?

Zgubieni: ginie jedna ze stu owiec, zgubiona zostaje jedna z dziesięciu monet, zgubiony wydaje się jeden z synów, gdy roztrwonił majątek i zmarnował pewien okres swojego życia. Pogubieni są szemrający „faryzeusze i uczeni w Piśmie” i syn, który został z ojcem. Gorszy ich nawrócenie się ludzi przez nich potępionych. Ratowanie: ktoś „pójdzie za zagubioną (owieczką), aż ją znajdzie”, ktoś inny czyż „nie zapala lampy, nie wymiata domu i nie szuka dokładnie, aż znajdzie?”, ojciec „pobiegł, rzucił się mu (marnotrawnemu synowi) na szyję i ucałował go”. Wszystkich łączy radość i świętowanie z powodu odzyskania zguby. Bóg miłosierdzia: „radość będzie w niebie z powodu jednego grzesznika, gdy się nawraca i to bardziej niż z powodu 99 sprawiedliwych, którzy nie czują potrzeby nawrócenia”. „Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje jest twoje. Trzeba  ucieszyć się i radować, że ten brat był umarły, a wrócił do życia; zginął, a odnalazł się”.

Pierwszy List do Tymoteusza       Czy dajesz świadectwo o ratunku, którego doświadczyłeś w Chrystusie?

Zgubiony: Paweł o sobie: „byłem bluźniercą, prześladowcą i sprawcą krzywd”. „Czyniłem to, nie wierząc, z nieświadomości”. Ratunek: „Bezgraniczną swą wielkość objawiła łaska Pana naszego (…) w Chrystusie Jezusie. Oto nauka godna wiary i pełnego przyjęcia: Chrystus Jezus przyszedł do tego świata, by zbawić grzeszników, a pierwszy z nich - to ja”. „Dziękuję Temu, który mnie umocnił”, „że uznał mnie za godnego zaufania, wyznaczając do swej służby”. Bóg miłosierdzia: „Dostąpiłem jednak miłosierdzia, by na mnie pierwszym Chrystus Jezus okazał całą swą wielkoduszność, jako przykład dla tych, którzy w Niego uwierzą dla życia wiecznego”. „Królowi wieków, nieprzemijalnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu cześć i chwała na wieki wieków. Amen”.

Psalm  51          „Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem,
tak że jest słuszność w Twoich słowach, kiedy mnie oskarżasz”.
„Zgodnie z bezmiarem Twojego miłosierdzia(…), odwróć swe oblicze od moich grzechów,
wymaż zapis wszystkich moich nieprawości”.
„Boże ukształtuj we mnie serce czyste; odnów we mnie ducha prawego”.
„Przywróć mi radość Twojego wybawienia i wzmocnij mnie duchem, by mną kierował”.
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca

Drukuj   E-mail