Niedziela 08.09.2019

23 Niedziela Zwykła   08.09.2019

Czytania liturgiczne:    Mdr 9,13-18;  Ps 90;  Flm 9-17;  Łk 14,25–33

Czy korzystasz z mądrości i mocy,

 którą Bóg chce cię obdarzyć?

Księga Mądrości         Pośród wielu trosk i pytań    

Życie: „Marne są rachuby śmiertelnych i nasze pomysły zwodnicze”. „Zniszczalne ciało przygniata duszę (…), obciąża rozum, co troszczy się o wiele. Z trudem rozwiązujemy zagadki rzeczy na ziemi i w znoju odkrywamy to, co pod ręką”. Pytania: Czy takiego życia dla nas pragnie Bóg? „Który człowiek pozna wolę Boga? Kto dojdzie w swym sercu, czego chce Pan?”. Odpowiedź: „Gdybyś Ty, Boże, nie dał mądrości i nie posłał z wysoka swego Świętego Ducha”, nie byłoby to możliwe dla człowieka. A tak, „ustanowione zostały proste ścieżki dla mieszkańców ziemi i ludzie pouczeni zostali o tym, co Ci miłe: dzięki tej mądrości otrzymali ocalenie”.

Ewangelia wg Św. Łukasza      W spontanicznych decyzjach

Życie: poruszone nauką Jezusa i znakami, które czynił „szły za Nim wielkie tłumy”. Zdecydowali się zostać Jego uczniami, bo przy Nim wszystko wydawało się prostsze. Pytania: czy przemyśleli koszty pójścia za Nim? Gdy spotkają się z brakiem akceptacji ze strony członka rodziny, przyjaciół czy tych, którzy mają nad nimi władzę? Gdy będą ośmieszani, potępiani i prześladowani dlatego, że zaufali Jezusowi? Czy będąc Jego uczniami, będą mogli zachować wygodne „pójdźmy na kompromis” czy „bądźmy tolerancyjni”? Odpowiedź: „kto nie niesie swojego krzyża, a idzie za Mną, nie może być moim uczniem”, powie Jezus. Przed podjęciem decyzji, należy podliczyć wszystkie za i przeciw, wszystkie koszty w sposób podobny do prowadzenia firmy albo rozpoczęcia wojny z innym państwem. Uczeń nie jest sam, Jego przyjacielem i Panem jest Syn Boży. On zastąpi słowa „kompromis” i „tolerancja” na „miłość bezwarunkową” sam dając o niej najpełniejsze świadectwo. Uczeń Chrystusa będzie coraz lepszym mężem, ojcem, dzieckiem: lepszą żoną, matką, siostrą i córką, bo sam obdarzany mocą i mądrością od Boga, będzie ja dzielił z innymi.

List do Filemona        Wobec pragnień ciała

Życie: „Jestem mały, stary, a teraz to jeszcze więzień (z powodu) Jezusa Chrystusa”, pisze Paweł. „Proszę cię  w sprawie” Onezyma, niewolnika, który od ciebie „oddalił się na określony czas”. Trafił do mnie, a gdy usłyszał Dobrą Nowinę, uwierzył Chrystusowi i tak stał się moim bratem. „Pragnąłbym, w czasie mojego uwięzienia z powodu głoszenia Ewangelii, zatrzymać go przy sobie, aby mi zamiast ciebie usługiwał”. Pytanie: „Choć mam uzasadnione prawo w Chrystusie, aby, co słuszne, tobie nakazywać(8) – „pozostaw Onezyma u mnie”, „jako brata najdroższego dla mnie”, ale czy to spodoba się Bogu? Odpowiedź: „ze względu na miłość, raczej proszę”. „Bez twojej wiedzy nie chciałem niczego uczynić, aby to dobro od ciebie pochodziło nie przez wymuszenie, lecz z wolnego wyboru”. Chcę, „abyś go odzyskał na zawsze (…), nie tylko w wymiarze doczesnym”, ale  „jako brata (…) w Panu”. „Przyjmij go jak mnie. A jeżeli wyrządził ci jakąś szkodę lub jest ci coś winien, obciąż tym mój rachunek” (18).

Psalm  90     
„Już od samego rana chcemy być syceni Twoją łaskawością,                                                       
chcemy się cieszyć i radować przez wszystkie dni nasze”.                                                                    
„Spójrz na swoje sługi, Twoje dzieło, i pokaż drogę ich synom.
Niech hojność Pana, naszego Boga, będzie przy nas;  
kieruj szczęśliwie czynami rąk naszych dla naszego dobra”.
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00

Drukuj   E-mail