Niedziela 11.08.2019

19 Niedziela Zwykła   11.08.2019

Czytania liturgiczne:        Mdr 18,6-9;  Ps 33;  Hbr 11,1-2.8-19;  Łk 12,32–48

Czy wiara powstaje tam, gdzie ludzkie „nie wiem”, lub „nie rozumiem”?
Czy tam gdzie: „jestem pewien, bo poznałem Tego, komu zaufałem”?
 
Księga Mądrości      Wiara proroctwu Boga ratuje życie

Wiedzieli: „o tej nocy (nocy, gdy Mojżesz prorokował śmierć wszystkiego co pierworodne, gdy krew baranka na odrzwiach, miała być ochroną) nasi ojcowie zostali wcześniej powiadomieni, aby później czuli się bezpieczni, wiedząc bez wahań, jakim zapewnieniom uwierzyli”. Rozumieli: „I Twój lud czekał spokojnie na ocalenie sprawiedliwych i na zniszczenie nieprzyjaciół. Bo bogobojni synowie (…) jednomyślnie przyjęli Boskie prawo, że jednakowo: i w tym co pomyślne, i w tym co niebezpieczne, święci będą uczestniczyć”.  Byli pewni: ocalenia; „już wtedy nucili pochodzące od ojców pieśni uwielbienia”.

Ewangelia Św. Łukasza   Wiara Jezusowi wyznacza cel i zabezpiecza życie Jego uczniom

Wiedzą: bo Jezus im powiedział: „Nie bój się, mała trzódko, bo Ojciec wasz postanowił dać wam królestwo”. Jezus pomiędzy nimi oznacza, że królestwo już jest. Ale odejdzie i znowu będą czekać na Jego pojawienie się. Wiedzą, że w Bożym Królestwie nie trzeba martwić się o zaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych – bo o to dba Król(12,22-31). Wiedzą, że ich obecność to służba dla pogubionych ludzi tego świata = mają być światłem i solą. Rozumieją że, ta służba wymaga przygotowania do pracy lub walki: „niech wasze biodra będą przepasane a lampy zapalone”, wymaga gotowości serca i czuwania. Czytelny dla nich obraz powracającego do domu rządcy, wnosi zrozumienie dla ich pozycji: „szczęśliwy ów sługa, którego pan, wróciwszy zastanie tak czyniącego”. Są pewni, że ich także obejmie obietnica Jezusa: „zapewniam was, że go (takiego sługę ) postawi nad wszystkimi jego dobrami”. 

List do Hebrajczyków      Wielki tłum świadków wiary

Wiedzieli: „Wiara jest fundamentem pokładanych nadziei”. „A bez wiary niemożliwe miłym być Bogu. Kto do Boga się zbliża, musi wierzyć, że On jest i że nagrodę daje, którzy Go szukają”(11,6). Rozumieli, że wiara to ufność Bogu i  posłuszeństwo: „ Abraham posłuchał (Bożego) wezwania i odszedł do miejsca, które miał otrzymać w dziedzictwie”. „Sara, choć niepłodna, otrzymała zdolność poczęcia nawet wbrew swemu wiekowi, bo za godnego wiary uznał Abraham Tego, który dał obietnicę”. „Ofiarował Izaaka”, bo polegał na obietnicy Boga: „uważał bowiem, że Bóg może nawet z martwych wskrzesić”. „Nie starczyłoby mi czasu na opowiadanie o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu czy o prorokach, którzy dzięki wierze”(11,32) dokonali rzeczy niezwykłych i dostąpili spełnienia obietnic Bożych. Byli pewni, bo znali prawdomówność, wszechmoc i wierność Tego, komu ufali.  

„Wiara jest gwarancją tego, czego się spodziewamy i dowodem rzeczywistości niewidzialnej”

Psalm 33       „Pan rozwiewa zamiary narodów, uchyla zamysły ludów,                               
                  nieważnymi czyni rachuby władców. A postanowienie Pana trwa na wieki,                                          
zamysły Jego serca – z pokolenia na pokolenie. Szczęśliwy naród, którego Bogiem jest Pan”.
„Nasza dusza trwa cierpliwie przy Panu, bo On jest naszym wspomożycielem
i On nas osłania swoją tarczą. Nasze nadzieje oparliśmy na Jego świętym imieniu”
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca

Drukuj   E-mail