Niedziela 04.08.2019

18 Niedziela Zwykła   04.08.2019

Czytania liturgiczne:    Koh 1,2; 2,21-23;  Ps 95;  Kol 3,1-5.9-11;  Łk 12,13–21

Co nadaje sens wysiłkom człowieka?

 Księga Koheleta        Refleksja nad życiem i gotowość na zmianę myślenia

Wątpliwości: „Co bowiem ma człowiek z całego swego utrudzenia i z dążeń swojego serca, dla których się ciężko napracuje?”. Ten zbiór kazań Salomona na temat naturalnego dążenia człowieka do dobrego życia,  to doświadczenia niewyobrażalnie bogatego i mającego wielką władzę człowieka. Był w stanie zaspokoić każdą swoją zachciankę. Rozważanie: Penetrując stan takiego człowieka dochodzi do wielu pesymistycznych wniosków: zarówno głupi jak i mądry umrze, sukces przynosi więcej zazdrości niż radości, sława ludzka krótka, niepewna i zapomniana, pieniądze nie zaspokajają, tylko budzą kolejne pragnienia, dobrzy i źli często dostają nie to, na co zasłużyli. Wszystko więc to marność! Konkluzja: Jednak „zauważyłem, że to wszystko pochodzi z ręki Boga”(2,24), że jest koniec tej marności życia gdy „tchnienie wróci do Boga, który mu je dał”(12,7). Więc: „Synu mój”, „Żyj w bojaźni Boga i przestrzegaj Jego przykazań”(12,13).

Ewangelia Św. Łukasza      Gromadzenie skarbów na ziemi czy u Boga ?

Wątpliwości: *Nauczycielu, „powiedz mojemu bratu, żeby się ze mną podzielił”. Zgodnie z prawem, część spadku należy do mnie. **„Pola jednego zamożnego człowieka bogato obrodziły”. „Myśląc o tym, tak sobie mówił: Co z tym powinienem zrobić?”. Rozważanie: **„Tak zrobię: zburzę moje spichlerze i zbuduję większe. Tam zbiorę (…) moje dobra. I wtedy powiem swojej duszy (…): Odpoczywaj, zjedz, wypij i ciesz się”. * To żądza posiadania powoduje, że brat nie chce się dzielić dziedzictwem. Konkluzja: Jezus naucza: „Niczyje życie nie zależy od jego (człowieka) majątku”. Jeśli „dzisiejszej nocy zażądają twojej duszy od ciebie (…) czyje będzie, coś przygotował?”. „Kto skarby sobie gromadzi” na ziemi „nie staje się bogaty wobec Boga”.

List Św. Pawła do Kolosan       Życie z Chrystusem złożone w Bogu !

Wątpliwości: dobrowolnie oddałem swoje życie w ręce Boga, narodziłem się do nowego życia z Chrystusem („zmartwychwstaliście z Chrystusem”), co to praktycznie oznacza dla mojego życia? „Myślcie nie o tym co na ziemi”, pisze Paweł, czy to możliwe? Rozważanie: „skoro umarliście i wasze życie jest z Chrystusem złożone w Bogu”, „skoro zdjęliście z siebie starego człowieka razem z jego uczynkami, a wdzialiście nowego, który przez poznanie odnawia się według obrazu Tego, który go stworzył”, to już nic nie będzie takie jak przedtem. Konkluzja: „Jak zatem przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim żyjcie, w Nim zakorzenieni i na Nim zbudowani, i w wierze mocno osadzeni według otrzymanej nauki, i zawsze pełni wdzięczności. Uważajcie, aby nikt nie prowadził was” myśleniem „opartym na ludzkim przekazie, na cieniach świata, a nie na Chrystusie”(2,6-8). To Chrystus ma być „wszystkim i we wszystkich”.

Psalm 95        „Dalejże, zacznijmy z radością czcić Pana,
wykrzykujmy z weselem ku chwale Boga, naszego Wybawcy”.
„Pan jest Bogiem wielkim”
 
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca

Drukuj   E-mail