Niedziela 28.07.2019

17 Niedziela Zwykła   28.07.2019

Czytania liturgiczne:   Rdz 18,20-32;  Ps 138;  Kol 2,12-14;  Łk 11,1–13

Pytający Boga, ale czy wdzięczni za odpowiedź ?

Księga Rodzaju    „Czy masz zamiar wygubić sprawiedliwego razem z bezbożnym ?”

Z KIM mówisz? Z Bogiem, który nie pozostaje obojętny na zło dziejące się na świecie: „Zejdę i zobaczę, czy zgodnie z tym krzykiem, który do Mnie dociera, przekroczyli wszelkie miary”. „Abraham tymczasem stał nadal przed Panem”. Mówiąc o sobie: „Jestem mułem ziemi i prochem”, pyta Boga: „Czy jako Sędzia tej ziemi, mógłbyś dopuścić takiego wyroku?”. Co przeszkadza Abrahamowi w przyjęciu Bożych kolejnych obietnic ? Jego uparty charakter? A może przekonanie o własnej słuszności w ocenie sytuacji w Sodomie i Gomorze? Czy zaufa Bogu i w tej sprawie? Wdzięczność? Czy odczuwał ją, gdy „wstał rano (…), spojrzał, a tam płomienie wydobywają się z ziemi”? Tymczasem „Bóg przypomniał sobie o Abrahamie i odprawił Lota z samego środka zagłady właśnie wtedy, gdy podjął decyzję o całkowitym zniszczeniu miast, wśród których żył Lot”(19,29).

 Ewangelia Św. Łukasza        Czy nauczysz mnie modlić się ?            

Z KIM mówisz? Bóg, któremu ufasz jest w niebie, jest Święty – czyli wolny od błędu, jest jedyny, dobry, sprawiedliwy, wieczny, wierny, stale obecny i łaskawy. „Ojcze, niech się uczci jako święte Twoje imię”. Bóg, którego Królestwo oznacza ratunek dla człowieka: „niech przyjdzie Twoje Królestwo”. Co przeszkadza? Samowola, bunt i ignorancja wobec Boga, więc „przebacz nam nasze grzechy, bo i sami odpuszczamy każdemu, kto względem nas jest winowajcą”. Wdzięczność, bo możemy powierzać Mu troskę  o nasze „dzisiaj”, nie tylko o byt, ale wytrwanie przy Nim w godzinie próby. Wdzięczność, bo „Ojciec,  Ten z nieba, da Ducha Świętego proszącym Go”. Czy chcemy wziąć to co Bóg dla nas przygotował?

List św. Pawła do Kolosan     Czy na zawsze jestem z Tobą Panie ?

Z KIM mówisz? Z Bogiem, „który Jezusa Chrystusa wskrzesił z martwych”; który „postanowił”, aby w Chrystusie „zamieszkała cała pełnia i aby przez Niego wszystko pojednać ze Sobą”(1,19-20). Co przeszkadza: długa lista słusznych Bożych wyroków za występki. Wtedy człowiek jest duchowo martwy, oddzielony od Boga, w królestwie ciemności. Zdany na łaskę Złego. Wdzięczność bo wy, przez zanurzenie w Chrystusa, „wskrzeszeni zostaliście dzięki wierze w działanie Boga”. Bo „was właśnie, choć byliście martwi z powodu występków (…), was obdarzył życiem razem z Nim, przebaczywszy nam wszystkie występki. Ponieważ starł zapis z wyrokami przeciw nam, zapis nam wrogi, to również go usunął, przybiwszy go gwoździami do krzyża”. Bo „dzięki tej łaskawości otrzymaliście zbawienie przez wiarę”. „Dar to Boga”(Ef 2,8).

Psalm 138      „Pragnę Cię, Panie całym swoim sercem,
bo zechciałeś wysłuchać tego, co wyrzekły me usta”.
„Swoje słowo wywyższyłeś ponad wszystko inne”. „Ty swoją mocą troszczysz się o me życie”.
„Wszyscy królowie ziemi będą Cię Panie wysławiać,
kiedy usłyszą wszystkie słowa ust Twoich”.
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca

Drukuj   E-mail