Niedziela 21.07.2019

16 Niedziela Zwykła   21.07.2019

Czytania liturgiczne:    Rdz 18,1-10a;  Ps 15;  Kol 1,24-28;  Łk 10,38–42

Co nigdy nie będzie Ci odebrane?

Księga Rodzaju              Wypełnienie obietnicy Boga

Bóg się objawia: „Kiedy w południe Abraham siedział przy wejściu do swojego namiotu (…), objawił mu się Bóg”. „Spojrzał, a oto trzech mężów stoi przed nim”. Człowiek reaguje zgodnie z tradycją: „Niech przyniosą wody i niech wam obmyją nogi, a potem odpocznijcie pod drzewem. Przyniosę chleb, abyście się najedli, i dopiero potem pójdziecie swoją drogą”. Abraham słyszy: „Zrób jak powiedziałeś”. Człowiek rozpoznaje Boży cel: Abraham stwierdza: „chyba po to zboczyliście z niej (drogi), by przyjść do waszego sługi”. Upewniwszy się, że Goście zostali zabezpieczeni, „on sam stał przed nimi pod drzewem” i czekał na wyjaśnienie celu ich wizyty. To, co trwałe: to spełnienie obietnicy, którą słyszy: „o tej samej porze roku i w tym samym czasie (…), Sara, twoja żona, będzie miała syna”. „Sara poczęła i w porze określonej przez Pana Abrahamowi, urodziła mu mimo starości syna”(21,2).

Ewangelia Św. Łukasza     Poznanie Jezusa i poznawanie Jego Słowa

Bóg się objawia: Jezus, wędrując z uczniami do Jerozolimy, „podczas ich drogi wstąpił do pewnej wsi”.  Tam zatrzymał się w domu, w którym zastał dwie siostry, Martę i Marię. Człowiek reaguje zgodnie z tradycją: Marta zaraz zajęła się „wystawną obsługą” Gościa, zgodnie z rolą kobiety, wyznaczoną przez kulturę żydowską. Zdziwiona i rozżalona, że jej siostra nie pomaga, zwraca się do Jezusa: „Panie, czy nic Cię nie obchodzi, że moja siostra zostawiła mnie samą przy obsłudze? Powiedz jej, aby mi pomogła”. Człowiek rozpoznaje Boży cel: Maria „usiadła u stóp Jezusa i słuchała jego słów”. To, co trwałe: Jezus zauważa wysiłek Marty mówiąc: „martwisz się i niepokoisz o tak wiele”, ale wyjaśnia „a tylko jedno jest potrzebne. Maria obrała dobrą cząstkę i nie zostanie jej ona zabrana”. A Marta czy znajdzie później czas, by zastanowić się nad opowiadaniem Marii o tym, co usłyszała od Jezusa?

List Św. Pawła do Kolosan       Zbawienie obiecane w Jezusie Chrystusie         

Bóg się objawia: w Ewangelii. „Jest ona przecież mocą Bożą, służącą do zbawienia każdemu, który uwierzy”  (Rz 1,16). „Ona ogłoszona została dla każdego pod niebem stworzenia”(1,23). Gdy człowiek reaguje zgodnie z tradycją: zachowuje się często jak właściciel Ewangelii, zapominając, że zanim ją poznał i uwierzył, należał do tych, o których Paweł pisze: „byliście obcy i wrodzy w myśleniu z powodu złych czynów”(1,21). Zostaliście pojednani z Bogiem, bo ta tajemnica „ukryta dla wieków i pokoleń, teraz została objawiona”. „Bóg zechciał dać do poznania, co jest bogactwem chwały tej tajemnicy dla pogan. Jest nim Chrystus w was, nadzieja chwały”. Człowiek rozpoznaje Boży cel: „po to się trudzę w walce, opierając się na Jego działaniu, które spełnia się przeze mnie z mocą”(1,29), „dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. Ja zostałem jego sługą zgodnie z Bożym” wezwaniem. „My Go (Chrystusa) ogłaszamy, przekonując każdego człowieka i pouczając każdego człowieka z całą mądrością”, aby każdy mógł, przez wiarę, być pojednany z Bogiem. To, co trwałe: On nas „przez śmierć pojednał w swoim ziemskim ciele”(1,22), „aby każdego człowieka uczynić doskonałym w Chrystusie”. „Nie ma już zatem żadnego wyroku skazującego na tych, którzy są w Chrystusie Jezusie”(Rz 8,1).

Psalm 15         „O Panie, kto może zamieszkać przy Twoim namiocie?”
                              „Ten, kto mówi prawdę według serca swego”
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca

Drukuj   E-mail