Niedziela 14.07.2019

15 Niedziela Zwykła   14.07.2019

Czytania liturgiczne:         Pwt 30,10-14;  Ps 69;  Kol 1,15-20;  Łk 10,25–37

Zadając pytania

Księga Powtórzonego Prawa     Jak żyć w Bożym błogosławieństwie?

Pytanie: Czy może Bóg uczynić mnie zdolnym do kochania Go „całym swym sercem i całą swoją duszą     po to” abym żył w Bożym błogosławieństwie?(30,6). Zawróć: z drogi „własnego pomysłu na życie”. „Będziesz się zwracał do Pana, twojego Boga, całym swoim sercem i całą swoją duszą” w każdej przestrzeni twojego życia. „Nawrócisz się” a „Pan, Bóg twój, będzie okazywał wielkie staranie o ciebie, błogosławiąc każdej pracy twoich rąk”(30,9). Słuchaj: „będziesz posłuszny głosowi Pana, twojego Boga, przestrzegając i zachowując Jego słowa”, które „jest zapisane w księdze” Jego Prawa. Potrafisz to uczynić: „To słowo jest bardzo blisko ciebie (…), tak, że możesz je spełniać”, mówi Bóg. Ono „nie jest bardzo trudne ani nie leży gdzieś daleko od ciebie”, zapisuję je „w twoich ustach i w twoim sercu, i w twoich rękach”.

Ewangelia Św. Łukasza     Co ja muszę uczynić, aby żyć wiecznie?

Pytanie: „Co powinienem uczynić, aby otrzymać życie wieczne?” Zawróć: z drogi życia, w którym Bóg nie jest pierwszy we wszystkim. Od teraz „będziesz miłował Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą, i całą swoją mocą, i całą swoją myślą, a bliźniego swego jak samego siebie”. „Czyń to, a będziesz żył”. Słuchaj, a nie poszukuj wymówki pytając, na przykład: „A kto jest moim bliźnim ?”, zobacz tego, który jest obok ciebie i jest w potrzebie. Gdy okażesz mu swoją miłość i pomoc, będziesz jego bliźnim. Potrafisz to uczynić: bo Bóg w swej miłości nie wyznacza zadań przekraczających twoje możliwości. Jezus dał przykład postawy Samarytanina i powiedział: „Idź i ty czyń podobnie”.

List Św. Pawła do Kolosan        A co to znaczy „miłować samego siebie”?

Pytanie: Jak mogę poznawać prawdę „o miłowaniu siebie” ? Skąd czerpać moc i zdolności aby tak miłować bliźniego? Zawróć: z drogi wzorców podanych przez jakiegokolwiek człowieka. Słuchaj: to Chrystus „jest wizerunkiem Boga niewidzialnego (…), wszystko dzięki Niemu i dla Niego jest stworzone”. „On jest przed wszystkim, wszystko na Nim jest oparte. On jest Głową Ciała Kościoła. On jest początkiem, pierwszym narodzonym z umarłych, aby sam we wszystkim stał się pierwszy”. Potrafisz i możesz to uczynić. Jeżeli to Bóg zdecydował, aby przez Chrystusa „wszystko pojednać z Sobą, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża”, to możesz uznać tą prawdę, „że tak Bóg umiłował” człowieka. Możesz osobiście zdecydować, aby Mu uwierzyć. Możesz przyjąć skutki Jego śmierci dla swojego życia. A będąc w ten sposób pojednanym z Bogiem, możesz naśladować Chrystusa, bo „w Nim są odsłonięte wszystkie skarby mądrości i poznania”(2,3). Możesz w Jego słowie szukać wzorca dla umiłowania Boga, siebie i bliźniego.

Psalm 69    „Chcę w pieśni wysławiać imię mojego Boga,
                      głosić Jego wielkość śpiewem uwielbienia”.
                     „Szukajcie Boga, a dusza wasza żyć będzie”
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca

Drukuj   E-mail