Niedziela 30.06.2019

13 Niedziela Zwykła   30.06.2019

Czytania liturgiczne:    1Krl 19,16b.19-21;  Ps 16;  Ga 5,1.19-21;  Łk 9,51–62

Czy odebrałeś wezwanie od Pana?

 Pierwsza Księga Królewska         Elizeuszu, pójdź za mną!

Usłyszeć powołanie: Elizeusz wykonywał słuszną pracę pomagając rodzicom na gospodarce. Eliasz przychodząc z polecenia Bożego do niego, zastał go orzącego pole. „Podszedł do niego i nałożył na niego swoje owcze okrycie”. Człowiek wobec wyboru: Dla Elizeusza czynność ta była w pełni zrozumiała. Oznaczała wezwanie i upoważnienie do służby prorockiej – na razie u boku Eliasza. Oznaczała także całkowita zmianę w jego życiu; już odtąd nie będzie z rodzicami. „Pozbierał się i podążył za Eliaszem. Odtąd usługiwał mu”. Bóg uznaje wybór człowieka: przyjmuje ofiarę Elizeusza złożoną z wołów i pozwala mu na uporządkowanie spraw związanych z nową rzeczywistością jego rodziców. Eliasz usłyszy: „Pożegnam swego ojca i pójdę za tobą” i poczeka, aż Elizeusz nakarmi swoich pracowników i wyruszy z nim.

Ewangelia Św. Łukasza           Człowieku, pójdź za Mną!

Usłyszeć powołanie: niektórzy idący z Jezusem do Jerozolimy, już wcześniej zrozumieli, że On oczekuje od każdego decyzji pójścia za Nim, więc zgłaszają swoją gotowość: „Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. „Innemu (Jezus) rzekł: Chodź ze mną”. Człowiek wobec wyboru: powinien mieć świadomość konsekwencji każdej z opcji. Jezus, który wie co się w człowieku kryje, dociera pytaniami do serca każdego. „Syn Człowieczy nie ma na czym głowy oprzeć”, czy jesteś gotowy? „Kto przykłada rękę do pługa, a spogląda do tyłu, nie jest zdatny do królestwa Bożego”, Jezus nie może być dodatkiem do obecnego życia, może być tylko Panem i Pierwszym we wszystkim – czy jesteś gotowy na taką zmianę myślenia? Uczniowie pytają: „Panie, chcesz, abyśmy rozkazali, by ogień spadł z nieba i strawił” tych co Cię odrzucili w Samarii. Odmowa i upomnienie Jezusa oznacza: „Chodzenie ze Mną nie oznacza wymierzania sprawiedliwości, to należy zawsze do mojego Ojca” - czy jesteś gotowy? Bóg uznaje wybór człowieka: jeden nie jest gotowy do możliwych konsekwencji, inny pozornie powie tak – ale jego „pozwól mi najpierw” oznacza wybór pozostania w cieple dobrze znanej tradycji. Inny będzie rozczarowany, że chodzenie z Jezusem nie upoważni go do sądzenia innych. Jezus nikogo nie przekonuje do zmiany decyzji.

List do Galatów       Poszedłeś za Mną? Pozwól się prowadzić Duchowi Świętemu!

Usłyszeć powołanie: „Wy bracia, do wolności zostaliście powołani”. „Do wolności wyzwolił was Chrystus!”. Człowiek wobec wyboru: „tylko nie odnoście tej wolności do popędów ciała, lecz służcie sobie wzajemnie z pobudek miłości”. „Zachęcam: Duchem żyjcie i nie spełniajcie pożądań ciała. Bo ciało ma pragnienia sprzeczne z Duchem, a Duch sprzeczne z ciałem. A tak są sobie przeciwne, że nie to czynicie, co chcecie”. Bóg uznaje wybór człowieka: „Jeżeli Duchowi dacie się kierować” ucieszycie się owocami Ducha obecnymi w waszym życiu. Zagości w nim: „miłość, pokój, dobroć, wielkoduszność”(5,22). Jeśli weźmiecie na siebie „znowu jarzmo niewoli”, „będziecie pod Prawem”, które ciągle objawiać będzie waszą grzeszność. „Uczynki ciała”, takie jak „rozwiązłość, nieczystość, magia, wrogość, kłótnie, pijaństwo”(5,19), Prawo nazwie to po imieniu i zbierzecie owoce takiego życia. Będąc więc obywatelami królestwa, żyć będziecie bez doświadczania tych dobrodziejstw, jakie obiecał Chrystus. Szkoda, ale to Twój wybór !!!

Psalm 16           „Dałeś mi poznać drogę życia: napełnisz mnie radością przy Tobie;
                               po Twojej prawicy pełne szczęście”
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca

Drukuj   E-mail