Niedziela 03.02.2019

4 Niedziela Zwykła   03.02.2019

Czytania liturgiczne:    Jr 1,4-5.17-19; Ps 71; Łk 4,21-30; 1Kor 12.31 – 13,13

Z miłości do człowieka Bóg posyła

Księga Jeremiasza    Posłany   Jeremiasz

Cel: „oto w twoich ustach umieściłem moje Słowa (…), abyś wyrywał z korzeniami, burzył do samego dna fundamentów, usuwał do szczętu, abyś odbudowywał i sadził”(1,9-10). „Stawiam ciebie dzisiaj przed wszystkimi królami Judy, przed jego wodzami i przed ludem tej krainy”. Opór człowieka: szuka wymówek Jeremiasz: „O Władco i Panie, przecież ja nie potrafię przemawiać. Za młody jestem”(1,6). Nie będą chętni do przemiany myślenia także słuchający: „Będą walczyć z tobą”, uprzedza Bóg. Ochrona Boża: „Nie bój się ich, nie drżyj przed nimi, bo Ja jestem z tobą, aby cię chronić”. I nie martw się o twój brak umiejętności, bo to „Ja będę czuwał nad moimi słowami, aby one były skuteczne”.

Ewangelia  św. Łukasza      Posłany  Jezus, Syn Boży

Cel: Zostać rozpoznanym jako Mesjasz, Ten, który miał przyjść, aby zbawić swój lud. Ten, którego od ponad dwóch tysięcy lat zapowiadali prorocy, o którym mówiły proroctwa w Piśmie. Dlatego Jezus kończy swoje wystąpienie w synagodze w Nazaret słowami: „Dziś w waszych uszach spełniło się to Pismo”. Opór człowieka: Chociaż „wszyscy wystawiali Mu świadectwo i dziwili się, że tak wdzięczne słowa wychodzą z Jego ust, mówili: Czyż nie jest On synem Józefa?”, więc to niemożliwe, by był kimś więcej niż jednym z nas. Na dodatek, gdy Jezus przywołuje przykłady z życia proroków Eliasza i Elizeusza, którzy objawiali moc Boga także wobec pogan, „wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Wstali i wyrzucili Go za miasto”. Dlaczego wieść o zbawieniu innych denerwuje ludzi religijnych? Ochrona Boża: Gdy „poprowadzili Go aż na urwisty stok góry, aby Go strącić w przepaść””, On bezpiecznie „ przeszedł pomiędzy nimi i oddalił się”.  

Pierwszy List do Koryntian     Posłany każdy, kto uwierzył  Synowi

Cel: „Ubiegajcie się o coraz większe charyzmaty”, wiedząc, że „objawienie Ducha dawane jest każdemu dla dobra wspólnego”(12,7). Bo gdy „trwa wiara, nadzieja i miłość, z nich największa jest miłość”. Wiara daje mi status dziecka Boga, nadzieja jest kotwicą, bo wiem, że kiedyś stanę „twarzą w twarz” z moim Ojcem, miłość jest jedyną zasadą życia . Miłość, która nie stawia warunków, miłość, która jest wyborem : „kocham, bo chcę”. Ta miłość, której źródłem może być tylko Bóg. „Biegnijcie w pościgu za miłością”(14,1) Opór człowieka: Nie miłuje Boga z całego swojego serca, z całych sił i umysłu, by poznawać Miłość. Zadowala się tym co już osiągnął: „mówię językami”, „mam wiedzę”, „mam głęboką wiarę”, „wspieram potrzebujących”, „poświęcam swój czas dla innych”, wszystko to czyni „by móc się chełpić”. Ochrona Boża: Bóg zabezpiecza wzrost duchowy na każdym etapie. „To wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielający każdemu osobno według swej woli”(12,11) Paweł opisuje: „gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, planowałem jak dziecię” bo tylko tak jak dziecko umiałem kochać Boga; „Gdy stałem się mężem,    te dziecięce myśli odsunąłem”. Wiem, że „teraz poznaję (Boga) cząstkowo”, ale w każdej tej cząstce odbieram siłę do miłości innych. „Miłość nie kończy się nigdy!”

Psalm 71      „Ty, Panie, jesteś mocą mojego wytrwania”. 
„Nadzieją od dni młodości”
„Ja zawsze będę Ci ufał i nie ustanę we wszelkim uwielbianiu Ciebie”
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca.

Drukuj   E-mail