Niedziela 27.01.2019

3 Niedziela Zwykła   27.01.2019

Czytania liturgiczne:   Ne 8,1-4a.5-6.8-10;   Ps 19;  1Kor 12,12-30;  Łk 1,1-4; 4,14-21

Budowanie wspólnoty w Bogu

Księga Nehemiasza        Powrócić do księgi Słowa Boga

Decyzja: „Zebrał się lud, co do jednego (…) i zwrócili się z prośbą do pisarza Ezdrasza, aby przyniósł księgę Mojżesza, zawierającą prawo, które Pan dał Izraelowi do przestrzegania”. Realizacja: „przyniósł kapłan Ezdrasz tę księgę przed zgromadzenie, składające się z mężczyzn i z kobiet, zdolnych słuchać ze zrozumieniem”. „Rozwinął księgę na oczach całego ludu (…) i cały lud powstał. Najpierw Ezdrasz oddał chwałę Panu, wielkiemu Bogu, a cały lud, dopowiadając, powiedział „Amen”. „Rozwinął księgę na oczach całego ludu”. „Czytał ją (…) od ukazania się słońca do południa”. Słuchający: „Uszy całego ludu nastawione były ku tej Księdze Prawa”. Byli także tacy, którzy „ułatwiali ludowi zrozumiałe słuchanie Prawa, tak, że lud mógł trwać na swoich miejscach”(8,7). Gdy lud rozszedł się, aby się posilić, nadal przeżywał „wielką radość, dlatego, że zrozumieli słowa podane im do wiadomości”.

Ewangelia  św. Łukasza     Poznać prawdę o życiu Jezusa Chrystusa i jego dziełach

Decyzja: „skoro już wielu próbowało ułożyć relację o rzeczach, które się wśród nas spełniły, według tego jak przekazali nam ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa, postanowiłem i ja”, Łukasz, aby „mieć pewność”. Realizacja: „po dokładnym prześledzeniu wszystkiego od początku”, „Łukasz porządkuje poznany materiał o działaniu Boga, który daje obietnice i je wypełnia”. Słuchający: dowiadują się, że Jezus napełniony Duchem nad Jordanem i wypróbowany na pustkowiu przez diabła „wrócił z mocą Ducha, do Galilei”, że uczył „w synagogach, wychwalany przez wszystkich”. A w synagodze, w Nazarecie, gdzie się wychował, Jezus daje się poznać jako zapowiadany Mesjasz: „Duch Pana nade mną”, mówi cytując proroctwo Izajasza i odnosząc je do siebie. Bóg „namaścił Mnie, abym ubogim przekazał radosną nowinę. Posłał Mnie, abym (…) ogłosił rok łaski  Pana” - czyli czas realizacji wielkiego daru Boga. Warto być dociekliwym, jak Łukasz, bo Syn Boży „dał rozum, abyśmy poznawali Prawdziwego”(1J5,20), zmieniali swoje myślenie i działanie stosownie do Jego Słowa.

1 List do Koryntian         Poznać moc i dary Ducha Jezusa Chrystusa

Decyzja: Jeśli Duch Święty uzdolnił mnie, by wyznać, że „Jezus jest moim Panem”(12,3) i „za sprawą jednego Ducha” otrzymałem „chrzest wszczepiający w jedno ciało”, Ciało Chrystusa, to jako jeden z członków, pozwalam Duchowi na kształtowanie mnie stosownie do mojego miejsca w tym Ciele, do miejsca, które wyznaczył mi Bóg. Realizacja: „objawienie Ducha dawane jest każdemu dla dobra wspólnego”(12,7). Słuchający: „moi umiłowani bracia, bądźcie wytrwali, niezachwiani, zawsze celujący w dziele Pana, świadomi tego, że wasz trud nie jest w Panu bezowocny”(15,58).

Psalm 19                 „Prawo Pana – bez skazy, ono odwodzi ludzi od błędów;
każda wypowiedź Pana – godna wiary, ona uczy dzieci mądrości.
Nakazy prawa Pańskiego pokazują prostą drogę, napełniają serce radością;
przykazanie Pańskie – pełne blasku, daje światło oczom”.
„Dlatego Twój sługa zachowuje je”. 
„Niech znajdą uznanie te słowa ust moich, niech myśli mego serca będą stale przed Tobą,
Panie, mój wspomożycielu i mój wybawco”.
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca.
 

Drukuj   E-mail