Niedziela 20.01.2019

2 Niedziela Zwykła   20.01.2019

Czytania liturgiczne:     1 Iz 2,1-5; Ps 96; 1Kor 12,4-11; J 2,1-12

„A oto wszystko stało się nowe” (2Kor 5,17)

Księga Izajasza               Nowe imię

Prolog: „Ze względu na Jeruzalem”; ze względu na gromadzący się w Jerozolimie naród, który tam przychodził w poszukiwaniu bliskości Boga, „nie ucichnę, dopóki nie wzejdzie jak światło moja sprawiedliwość i nie rozbłyśnie jak pochodnia pełnym blaskiem moje wybawienie”, mówi Bóg. Nowość: „Dostrzegą różne narody twoją sprawiedliwość”. „Będziesz nosić nowe imię, które da ci Pan. Będziesz pięknym wieńcem w ręku Pana i królewskim diademem w dłoni twojego Boga”. „On nada ci imię Moje Upodobanie” i „będzie się Pan radował tobą”. „Oto przybywa do ciebie Wybawiciel”(62,11).

Ewangelia  św. Jana      Nowe polecenie

Prolog: cierpliwe oczekiwanie Maryi, tej która zaufała i zgodziła się na Boże rozwiązanie: „Oto służebnica Pana”(Łk 1,38), przyniosło Owoc, Jezusa na świat. Musiała pamiętać wypowiedziane do niej słowa o niezwykłości jej syna, wypatrywała objawienia się w nim Syna Boga. Nowość: Maria zorientowała się że gospodarz wesela, na którym była z Jezusem i jego uczniami, staną wobec dużego problemu. Pochodząc  z tego samego kręgu kulturowego, rozumie wagę sprawy, więc prosi Jezusa o pomoc. Czy zrobiła to pierwszy raz – nie wiadomo. Przyjmuje reakcję Syna: „czy to moja lub twoja sprawa?”, pozornie obojętną wobec problemu, ale obsługującym poleca: „Jeśli cokolwiek wam każe, zróbcie”. Gospodarz, obsługujący wesele i uczniowie są zaskoczeni cudownym pomnożeniem wina a starosta i weselnicy jego jakością. Zgromadzeni na weselu ufali swojemu Bogu Wszechmogącemu. Kiedy zrozumieją co wydarzyło się dzięki Jezusowi, będą się uczyć czegoś nowego - ufności wobec Syna Boga. On w ten sposób „ukazał swą chwałę. Jego uczniowie uwierzyli w Niego”.

Pierwszy List do Koryntian            Nowe życie: w bliskiej relacji  z Bogiem,         
                                               w Jezusie Chrystusie i w jego Duchu

Prolog: Jezus powiedział do swoich uczniów: „w owym dniu zrozumiecie, że Ja w moim Ojcu, a wy we mnie jesteście, jak ja w was”(J 14,20). „Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was o wszystkim pouczy i będzie wam przypominać wszystko, co ja wam powiedziałem”(J 14,26). „Otrzymacie moc, gdy przyjdzie do was Duch Święty”(Dz 1,8). Nowość: dostępna wspólnocie tych, którzy powierzyli swe życie Jezusowi: „Duch ten sam i jest rozmaitość posług, a ten sam Pan, jest rozmaitość działań, a Bóg ten sam, sprawiający to wszystko we wszystkich. A objawienie Ducha dawane jest każdemu dla dobra wspólnego”. „Wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielający każdemu osobno według swej woli”.

Psalm 96     „Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu cała ziemio!
„Śpiewajcie ku chwale Pana, błogosławcie Jego imię;
każdego dnia głoście radosną nowinę o danym przez Niego wyzwoleniu”.
„Głoście wśród narodów Jego chwałę, wśród wszystkich ludów rozpowiadajcie o Jego cudach:
że wielki jest Pan i godny pełnego uwielbienia”.
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca.

Drukuj   E-mail