Niedziela 30.12.2018

1 Niedziela po Bożym Narodzeniu    30.12.2018    

Czytania liturgiczne:    Syr 3,2-6.12-14;   Ps 128;  Kol 3,12-21;  Łk 2,41-52

Słowo Boże w rodzinie

Księga Mądrości Syracha       budowanie relacji w autorytecie Słowa Boga           

Każdy: usłyszał „Od Pana cała mądrość, przy Nim ona na wieki”(1,1). „Bojaźń Pana zadowoli serce, da szczęście, radość, wielość dni”(1,12). „Zdrojem mądrości Słowo Boga na wysokościach, a jej potokami wieczne przykazania”(1,5). Dzieci: otrzymują w Słowie konkretne wskazania z obietnicą: „Kto czci Ojca, zmazania swych grzechów dostępuje, a kto szacunkiem obdarza swą matkę – jakby skarby gromadził”.   „Kto czcią otacza ojca, długo żyć będzie; a kto posłuszny Panu, da wypocząć swojej matce”.

Ewangelia  Św. Łukasza      rozważanie poznanego Słowa Boga

Każdy: chciał świętować uroczystość Paschy w Jerozolimie. Podróżowano tam w grupach rodzinnych i sąsiedzkich. Na terenie świątyni nauczyciele religijni prowadzili lekcje i rozmowy poprzez zadawanie pytań słuchaczom. Rozmowy dotyczyły treści ksiąg biblijnych. Rodzice: niepełnoletniego Jezusa naturalnie są zaniepokojeni Jego nieobecnością podczas powrotu. Więc „szukali Go”. A po „trzech dniach Go znaleźli (…) wśród nauczycieli”. „Wszyscy słyszący Go byli zdumieni Jego rozumem i wypowiedziami”.  Na pełne bólu pytanie matki, Jezus odpowiada pytaniem: „Czy nie wiecie, że ja powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca?”. Czy rodzice pamiętali słowa Anioła? Czy zastanawiali się kiedy Jezus objawi się jako „Syn Najwyższego”, kiedy „Pan Bóg da Mu tron Dawida”?, kiedy „będzie na wieki królem nad plemieniem Jakuba?”, od kiedy „Jego panowanie nie będzie mieć końca”?(1,32-33).

List do Kolosan      zachowywanie w sercu Słowa Boga i życie Nim

Każdy, kto podjął decyzję uwierzenia Jezusowi, wie, że należy do grona wybrańców Bożych, świętych i umiłowanych. Pamięta Słowa: „Pan wam przebaczył”, a także zachętę: „Niech Chrystusowy pokój, do którego zostaliście wezwani w jednym Ciele, kieruje waszymi sercami. I wdzięczni bądźcie. Niech słowo Chrystusa mieszka w was bogate”. Relacje wzajemne: gdy zachowywane jest Jego Słowo, jesteście zdolni do pouczania „z pełną mądrością” i „napominania się wzajemnie, gdy z wdzięcznością w swoich sercach śpiewacie Bogu psalmy, hymny i natchnione przez Ducha pieśni”. „Umiłowani”, „ubierzcie się” w „szczerą serdeczność, dobroć, pokorę, delikatność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś miałby żal do kogoś”.

Psalm 128     „Szczęśliwi wszyscy , którzy żyją w bojaźni Pana i chodzą Jego drogami.
Owoce swego trudu będziesz mógł spożywać; szczęśliwy będziesz i dobrze ci się będzie wiodło”.
„Oby Pan ci błogosławił”.
„Obyś mógł doświadczać dostatków Jeruzalem przez wszystkie dni swego życia,
obyś mógł oglądać synów twoich synów”
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”- przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca.

                                                                                            


Drukuj   E-mail