Niedziela 23.12.2018

4 Niedziela Adwentu    23.12.2018

Czytania liturgiczne:     Mi 5,1-4a;   Ps 80;  Hbr 10,5-10;  Łk 1,39-45

Nowe życie

 Księga Micheasza          Bóg zapowiada odnowienie

 Osoba: Z Betlejem „wyjdzie ten, który będzie władcą”. „Dlatego wyznaczy czas , aż przyjdzie pora porodu tej, która ma urodzić”. „I powstanie, da się poznać i z mocą Pana paść będzie swoją owczarnię”. A oczekiwane „Jego narodzenie od początku, od dni wieczności”. On „zostanie wywyższony aż po krańce ziemi”. Wydarzenia: „wtedy wrócą pozostali z ich braci do synów Izraela”. „I żyć będą w chwale imienia Pana, swojego Boga”.  „ I będzie to czas pokoju”.

 

Ewangelia  Św. Łukasza      Bóg objawia swój plan

 Osoba: zostaje objawiona w rozmowie Anioła z Zachariaszem, który usłyszy, że jego syn „podążać będzie przed Nim (…), aby przysposobić Panu lud w pełni gotowy”(1,17); Maria usłyszy: „oto poczniesz w swoim łonie i urodzisz Syna”. „On będzie wielki (…), Jego panowanie nie będzie mieć końca”(1,31.33). Wydarzenia: brzemienna Maria „weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła”, jego żonę. „Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, podskoczyło dzieciątko w jej łonie, a Elżbieta została napełniona Duchem Świętym”. „Zawołała: Błogosławiony owoc Twojego żywota! Skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie!?”. „Szczęśliwa ta, która uwierzyła, że spełnione zostanie, co jej od Pana zostało powiedziane”.  

 

List do Hebrajczyków       Bóg zbawia w Chrystusie

Osoba: „przychodząc na świat” Jezus Chrystus wypełnia wolę Boga Ojca; „Nie pragnąłeś daru ani ofiary, lecz utworzyłeś mi ciało. Całopalenia i ofiary nie zadośćuczyniły Twoim oczekiwaniom”. „Oto przychodzę, aby spełnić Twoją wolę”. „Usuwa pierwsze, by ustanowić drugie”. Wydarzenia: „Dzięki tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie się raz na zawsze ciała Jezusa Chrystusa”. „A zatem bracia (…), mamy pełną swobodę wejścia do Sanktuarium (Boga w niebie), dzięki krwi Jezusa, przez którą otworzył nam drogę, nową i teraz dostępną (…), dzięki pełni wiary”(10,19-22).

Psalm 80               „Nie odstąpimy już od Ciebie;

pozwól nam żyć, abyśmy mogli wzywać Twoje imię”

 

Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”- przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego

=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca.

Drukuj   E-mail