Niedziela 16.12.2018

3 Niedziela Adwentu    16.12.2018

Czytania liturgiczne:  So 3,14-18a;   Ps: Iz 12,2-6;  Flp 4,4-7;  Łk 3,10-18

Czas na radość i zmiany w życiu …

Księga Sofoniasza                 … nawet gdy naród jeszcze w niewoli   

Powód: bo „Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie”, „usunął Pan twoje nieprawości, wykupił z ręki twoich wrogów”, „już zła więcej nie doznasz”. Bóg obiecał: „zdejmę z was niewolę”(3,20). Kierunek  zmian: „Raduj się rozgłośnie”. „Ciesz się i rozpromień szczęściem z głębi swojego serca”. „Nabierz otuchy, Syjonie. Nie opuszczajcie rąk”. Źródło mocy: „On, Mocarz, wybawi cię. Przywiedzie do ciebie radość, odnowi cię swoją miłością”. Bóg zapewnia: „W owym czasie Ja sam będę działał wśród ciebie dla ciebie – mówi Pan”(3,19).

Ewangelia  Św. Łukasza    … gdy ochrzczeni pytają: „co mamy zrobić?”

Powód: bo zostali wezwani przez Jana: „wydajcie owoce godne nawrócenia(3,8). Co to praktycznie znaczy? Bo usłyszeli od niego: „Ja was chrzczę wodą, idzie natomiast” Ten, który „was ochrzci w Duchu Świętym i w ogniu”. Po czym Go rozpoznać? Kierunek  zmian: nic, co posiadacie nie traktujcie jak coś, co się wam należy, „niech się każdy podzieli z tym, który nie ma”. Poborcy podatków, często pobierający większe kwoty dla własnego zysku słyszą: „Niczego więcej nie róbcie, niż jest nakazane”. Żołnierze, żydowscy policjanci i strażnicy znani z wymuszania haraczy od ludzi, nękania ich czy wysuwania fałszywych oskarżeń, zostają wezwani do zaprzestania tego. Jan „jeszcze wiele innych wezwań kierował do ludu, głosząc dobrą nowinę”. Źródło mocy: Jan wiedział, że wkrótce Judejczycy spotkają Jezusa i będą Go słuchali. Wskazuje więc: „idzie mocniejszy ode mnie i ja nie jestem godny, aby rozwiązać rzemień Jego sandałów”. Niech się radują, bo ochrzczeni Duchem Świętym, będą na bieżąco doświadczać Jego prowadzenia w życiu. On oczyści, radykalnie – jak ogień, to co jest „plewami” w ich życiu, a pozostawi to, co jest „pszenicą”.

List do Filipian        …gdy wierzący stają wobec przytłaczających doświadczeń

Powód: bo wydaje im się, że znowu są sami w zmaganiach, z „przeciwnościami losu” – jak zdarza się im wypowiadać. Kierunek  zmian: „bez przerwy radujcie się w Panu. Jeszcze raz powtarzam: radujcie się. Wasza dobroć niech będzie znana wszystkim ludziom”. „O nic się nie martwcie, lecz w każdej modlitwie i prośbie niech wasze potrzeby będą z wdzięcznością przedstawiane Bogu”. Źródło mocy: „Pan jest blisko”. Ten, który zapraszał i obiecywał: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, ciężko pracujący i mocno obarczeni, a Ja wam przyniosę ulgę”(Mt 11,28). „Pokój Boży, ogarniający każdą myśl, będzie strzegł waszych serc i waszych dążeń w Chrystusie Jezusie”.

Księga Izajasza                    „Pragnę, o Panie, wysławiać Ciebie”

„Oto mój Bóg jest moim wybawcą i Panem. Jemu zaufam, dzięki Niemu doznam ocalenia.
Nie będę się lękał, bo Pan jest moją chwałą i uwielbieniem. On stał się moim ratunkiem”.
„Wysławiajcie imię Pana”,. „Rozgłaszajcie wśród ludów chwalebne Jego dzieła”,
„po całej ziemi nieście wieść o nich”, gdy wy „będziecie z radością czerpać wodę ze źródeł wybawienia”.
 

Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”- przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego

=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca.


Drukuj   E-mail