Niedziela 09.12.2018

2 Niedziela Adwentu    09.12.2018

Czytania liturgiczne:  Ba 5,1-9;   Ps 126;  Flp 1,4-11;  Łk 3,1-6

Nadchodzi wyzwolenie…

Księga Barucha        …z niewoli Babilońskiej

Zmienić myślenie: „Zdejmij z siebie, Jeruzalem, szatę smutku swojego poniżenia, a odziej się już na zawsze wspaniałością chwały pochodzącej od Boga”. „Podnieś się, Jeruzalem!”. „Zobacz, że na słowo Świętego zbierają się twoje dzieci od wschodu aż do zachodu słońca, że są rozradowani pamięcią Boga”. Bo Bóg postanowił: „Bo Bóg postanowił spłaszczyć każdą górę wysoką i odwieczne pagórki, jary wypełnić do poziomu ziemi, aby Izrael mógł iść bezpiecznie za chwałą Boga”. „Bóg bowiem poprowadzi Izraela w radości za światłem swojej chwały wraz ze zlitowaniem się i sprawiedliwością pochodzącą od Niego”.

Ewangelia  Św. Łukasza     …z niewoli grzechu            

Zmienić myślenie: Judejczycy przez nauczanie Jana zrozumieli, że postępują niezgodnie z Prawem Bożym. Grzeszą, czyli błądzą, nie osiągają celu wynikającego z nazywania ich ludem Bożym. Wiedzą, że grozi im gniew Boży, a jednak oczekują zlitowania się i zapowiedzianego czasu innej sprawiedliwości. Oczekują Mesjasza. W tym czasie Jan Chrzciciel głosi im potrzebę chrztu nawrócenia wewnętrznego, chrztu skruchy, który ma być znakiem dobrowolnej decyzji o zmianie swojego życia: od obojętności wobec Boga do umiłowania Go, od braku zaufania do zaufania Bogu, od nieposłuszeństwa do posłuszeństwa Mu. Chrztu, który jest niezbędny, by rozpoznać Nadchodzącego. Bo Bóg postanowił: że „każdy człowiek ma zobaczyć zbawienie Boże”. Dlatego Zachariasz, ojciec Jana usłyszał od anioła o swoim synu: „wielu synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga”(1,16). Dlatego dochodzi „na pustyni słowo Boga do Jana, syna Zachariasza”, a on posłusznie przybywa do „leżącej nad Jordanem krainy, wzywając do chrztu pokutnego dla odrzucenia grzechów”.

List do Filipian    …z niewoli niewiedzy, niemożności i nieudolności

Zmieniać myślenie: mają także chrześcijanie. „Wy wszyscy uczestniczycie razem ze mną”, pisze Paweł, „w tej łasce”, którą mamy od „Boga, naszego Ojca i od Pana, Jezusa Chrystusa”(1,2). W Nim jesteście już uzdolnieni do tego, „aby miłość wasza rosła coraz bardziej i bardziej przez poznanie i pełne zrozumienie, abyście doszli do uznawania tego, co najlepsze, abyście na dzień Chrystusa byli nieskazitelni i nienaganni”. Bo Bóg postanowił: „Abyście dzięki Jezusowi Chrystusowi napełnieni byli plonem sprawiedliwości na chwałę i cześć Boga”, Tego, „który położył w was fundament dobrego dzieła”. On też postanowił, że „dopełniać je będzie aż do dnia Chrystusa Jezusa”.

Psalm 126      Dziękuję Bogu
Bo „ postanowił przyprowadzić z powrotem uprowadzonych”
Bo obiecał: „Którzy we łzach sieją, żąć będą w radości”.
Bo stało się, że ci, co „ongiś szli z płaczem, teraz wracają, krocząc z radością”
Bo „jakieś wielkie rzeczy im uczynił
 

Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”- przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego

=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca.

Drukuj   E-mail