Niedziela 02.12.2018

1 Niedziela Adwentu    02.12.2018

Czytania liturgiczne:  Jr 33,14-16;   Ps 25;  1Tes 3,12-4,2;  Łk 21,25-28.34-36

Oczekiwanie na Paruzję…

Księga Jeremiasza                 …zapowiedzianą przez proroka

Nadejdzie dzień: „Nadejdzie dzień – mówi Pan – gdy wypełnię wszystkie pomyślne obietnice, jakie dałem”. Kto przyjdzie? „W tym czasie wprowadzę na tron Dawida jego prawego potomka, który będzie sprawował sprawiedliwe rządy w całej ziemi”. Czekając: „wysławiajcie Pana, Wszechwładcę, bo Pan jest życzliwy, bo na wieki trwa Jego miłosierdzie”(33,11).

Ewangelia  Św. Łukasza           …potwierdzoną przez Jezusa            

Nadejdzie dzień: kiedy „pojawią się znaki na słońcu i na księżycu, i gwiazdach, a na ziemi udręka narodów   z powodu bezradności”. „Ludzie mdleć będą ze strachu”. Będzie to „dzień niespodziewany jak potrzask”. „On przyjdzie nagle na wszystkich, którzy znajdują się na obliczu całej ziemi”. Kto przyjdzie? „wtedy zobaczą Syna Człowieczego, jak przybywa z mocą i wielkim majestatem”. Czekając: „uważajcie na siebie, aby wasze serca nie stały się ociężałe przez opilstwo, obżarstwo i starania o życie, aby nie zaskoczył was ów dzień niespodziewany”. Ale gdy już „to wszystko zacznie się dziać, wyprostujcie się i podnieście swoje głowy, bo zbliża się wasze odkupienie”.

1 List do Tesaloniczan     …przypominaną braciom w wierze przez Apostołów

Nadejdzie dzień: „jeśli chodzi o czas i porę, nie ma potrzeby, by wam bracia, o tym pisać. Sami przecież dokładnie wiecie, że Dzień Pański tak nadchodzi, jak złodziej w nocy”(5,1). Kto przyjdzie? Oczekujemy „na przybycie Pana naszego Jezusa, razem ze wszystkimi świętymi. Amen”. Czekając: módlcie się, aby „Pan zechciał uczynić (was) wielkimi i bogatymi w miłość wzajemną i do wszystkich świętych”. „Prosimy was i wzywamy w Panu Jezusie, żebyście tak postępowali, jak nauczyliście się od nas (…) i żebyście jeszcze lepiej postępowali”. „To właśnie jest wolą Boga: wasze uświęcenie”(4,3)

Psalm 25          Modlitwa oczekujących

„Panie, Ty jesteś Bogiem, moim wybawicielem. Na Ciebie czekam każdego dnia”
„Przez wzgląd na swoje imię, Panie, przebacz mi grzechy moje, bo jest ich wiele”
„Na Tobie oparłem swe nadzieje. Nikt, kto trzyma się Ciebie, nie doznaje zawodu”
„Panie daj mi poznać Twe drogi, naucz mnie Twoich ścieżek”.
„Prowadź ku Twojej prawdzie”
 

Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”- przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego

=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca.

Drukuj   E-mail