Niedziela 25.11.2018

34 Niedziela Zwykła    25.11.2018

Czytania liturgiczne:  Dn 7,13-14;   Ps 93;  Ap 1,5-8;  J 18,33b-37

Chrystus jest Panem panów i Królem królów.
Ci, którzy są z Nim, są powołani, wybrani i wierni” (Ap17,14)

Księga Daniela        Proroctwo o Królu

Kim jest: „patrzyłem i widziałem w widzeniu nocnym”. „Przybywa jakby Syn Człowieczy, przychodzi do Przedwiecznego”. „Dano Mu panowanie i królowanie”. Królowanie:  To będzie wieczne panowanie, „które nie przeminie”, nigdy „nie ulegnie zagładzie”. Podwładni: W Jego Królestwie „będą Mu służyły wszystkie ludy, narody i języki”.

Ewangelia Św. Jana     Król  się  ujawnia

Kim jest: Zapowiadany Syn Człowieczy, Jezus Chrystus objawia na ziemi swą moc i mądrość. Jako Syn Boga ogłasza: „Królestwo Boże jest pośród was ”(Łk 17,21). Królowanie: Jezusa nie jest przypisane żadnemu konkretnemu narodowi. „Moje królestwo nie jest z tego świata”, nie zaistniało z woli człowieka. Jest duchowe i ma wyraźny cel istnienia: „Ja urodziłem się i przyszedłem na świat po to, aby dać świadectwo prawdzie”.  Podwładni: rozpoczęli swoją drogę do Królestwa od poszukiwań. A ci, którzy szukają prawdy o Bogu i Jego Królestwie, znajdą ją w Jezusie. Przedstawi się im jako Prawda, Życie i Droga, i Brama do Królestwa (J10,9;14,6). Jeśli się zdecydują i wejdą, znajdą radość w podążaniu za Nim. „Każdy, kto jest z prawdy, jest Mi posłuszny”.

Apokalipsa Św. Jana    Król na wieki wieków

Kim jest: Jezus Chrystus, „wierny świadek” Wszechmocnego, Tego, który przedstawia się jako „Alfa i Omega”, jako ten „który jest, który był i który przychodzi”. Jezus Chrystus „Pierworodny spośród umarłych”, pierwszy przeszedł ze śmierci do życia, więc wiarygodny dla każdego, kto chce żyć wiecznie. Jezus Chrystus „Władca królów ziemi”, „Jemu chwała i panowanie na wieki wieków”. Królowanie: sprawuje w miłości poddanych. „Potrzeba aby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Ostatnim wrogiem jaki zostanie pokonany będzie śmierć”(1 Kor15,25-26). Podwładni: to ci, którzy za apostołem Janem mogą powtórzyć: Jezus Chrystus „swoją krwią uwolnił nas od naszych grzechów oraz uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga, swego Ojca”. Oni z radością oczekują Jego przyjścia. Wtedy „każdy Go zobaczy, również ci, którzy Go przebili”, ale czy z radością?

Psalm 93    „Pan jest królem, okrył się majestatem.
 Pan przyodział się potęgą i przepasał” .
„Nad szum wód ogromnych, nad gwałtowne przypływy morskie,
 potężniejszy jest Pan na wysokościach!”
„Twoje świadectwa, Panie, są godne wiary”.
 
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca.

Drukuj   E-mail