Niedziela 18.11.2018

33 Niedziela Zwykła    18.11.2018

Czytania liturgiczne:   Dn 12,1-3;   Ps 16;  Hbr 10,11-14.18;  Mk 13,24-32

„Niebo i ziemia przeminą, ale moje Słowa nie przeminą”

Księga Daniela       „wielu będzie tego dociekać” (Dn 12,4)

Czas: Prorok przekazuje Słowo Boga: „nastanie okres ucisku, jakiego dotąd żaden naród nie doznał. W tym czasie”, zostaną ocaleni ci, którzy należą do Bożego ludu, ci którzy swą ufność złożyli w Jedynym Bogu.  Na czym polega to ocalenie? Czas pobytu na ziemi, dla wszystkich się skończy i nastanie czas określony przez proroka czasem snu „w prochu ziemi”, a jaki czas będzie potem? Ludzie powstaną i dokona się rozdzielenie. Ocaleni: jedni powstaną „do życia wiecznego”. „Mądrzy będą jaśnieć jak blask nieba, a ci, którzy wielu prowadzili ku sprawiedliwości – jak gwiazdy po wieczne czasy”. Przegrani: „inni ku hańbie i wiecznej zagładzie”.

Ewangelia Św. Marka    „uczcie się na przykładzie drzewa figowego” 

Czas: który nadchodzi, powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię, także będzie sygnalizowany zniszczeniem Jerozolimy, wojnami, kataklizmami i innymi zjawiskami astronomicznymi. Równieżpojawią się fałszywi chrystusi i fałszywi prorocy. Będą czynić znaki i cuda, aby - jeśli to możliwe-wprowadzić w błąd wybranych. Miejcie więc oczy szeroko otwarte”(13,22)Jezus wypowiada te słowa do swoich uczniów. Wszyscy „wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach z wielką mocą i chwałą”. Ocaleni. O tej przyszłości uczniowie Jezusa nie powinni myśleć z lękiem. „Gdy zobaczycie, że to się dzieje, wiedzcie”, nadchodzi już ta chwila, gdy Syn „pośle aniołów i zbierze swoich wybranych”. Wybierze tych, którzy wcześniej wybrali Jezusa i poszli za Nim bo Mu uwierzyli. Są uratowani! Dlatego „najpierw Ewangelia musi być głoszona wszystkim narodom”(13,10) Przegrani: ludzie niewierzący będą bezradni i przerażeni. Polegali bardziej na sobie, na zapewnieniach innych ludzi, na środkach bezpieczeństwa, które udało im się zgromadzić. Nie uznali za słuszne poznać Jezusa, więc i nie zachowali Jego nieprzemijającego Słowa.

List do Hebrajczyków       „uczynił na zawsze doskonałymi”

Czas: nowego Testamentu, mamy już „Pośrednika nowego Testamentu”(9,15). On, „po złożeniu jednej ofiary za grzechy, na zawsze zasiadł po prawej stronie Boga”. Czas nowego Przymierza, o którym mówi Bóg: „grzechów ani nieprawości nie będę już pamiętał(10,17). Ocaleni: bo decyzją swej woli poddali się woli Jezusa, a On „przez tę jedną ofiarę uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy dostępują uświęcenia”, doskonałymi dziećmi w oczach Boga, usprawiedliwionymi nie przez uczynki, ale mocą Jego krwi, przez wiarę. „A poświadcza nam to i Duch Święty”(10,15). Przegrani: „Każdy, kto nie jest posłuszny Synowi, nie będzie miał udziału w życiu wiecznym, lecz ciąży na nim gniew Boży”(J3,36).

Psalm 16                                                                                                                                                                                                                                   „Pan jest bogactwem moim i przeznaczeniem”
„Będę wysławiał Pana, który udzielił mi rady”
„Zawsze mam Pana przed oczami. On jest po mojej prawej stronie,                                                                                                                                               abym się nie zachwiał. Dlatego cieszę się w sercu i bardzo raduję”
 
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca.

Drukuj   E-mail