Niedziela 04.11.2018

31 Niedziela Zwykła    04.11.2018

Czytania liturgiczne:  Pwt 6,2-6;   Ps 18;  Hbr 7,23-28;  Mk 12,28b-34

Dwa Przymierza Boga z ludźmi

 Księga Powtórzonego Prawa          Stare Przymierze

Fundament: Uznaj, „Pan jest naszym Bogiem, Pan jeden”. „Odczuwaj bojaźń przed Panem, twoim Bogiem”. Zasady: „zachowując wszystkie Jego ustawy i przykazania, które daję tobie, twoim dzieciom, twoim wnukom, po wszystkie dni twego życia” będziesz „mógł długo żyć”. „Będziesz miłował Pana, Twojego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i z całej swojej mocy”. „Niech słowa, które dziś ci przekazuję, trwają  w twoim sercu”. „Staraj się je wypełnić” .Obietnica: „Czyń to, co jest słuszne i dobre w oczach Pana, aby ci się dobrze powodziło” (6,18).

Ewangelia Św. Marka         Zwiastun Nowego Przymierza

Fundament: w sercu jednego z nauczycieli Pisma, został już założony. Spontanicznie reaguje na słowa Jezusa, mówiącego: „Pan Bóg nasz jest Panem jedynym” stwierdzając „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i poza Nim nie ma innego”. Zasada: „miłować Go całym sercem, całym rozumem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego o wiele więcej znaczy niż wszystkie całopalenia  i ofiary”, które wynikają z Prawa - dodaje nauczyciel Pisma. Obietnica: „Jezus, widząc, że rozsądnie odpowiedział, rzekł do niego: Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. Jest dobrze przygotowany do przyjęcia zbawienia. Jeszcze tylko „konieczne jest wywyższenie Syna Człowieczego, aby każdy kto w Niego wierzy, miał życie wieczne”(J 3,14-15).

List do Hebrajczyków         Nowe Przymierze

Fundament: „Jezus jest gwarantem znacznie lepszego przymierza”(7,22). „Takiego właśnie potrzeba nam było najwyższego kapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników, a sięgającego ponad niebo”. „Jezus (…) jest pośrednikiem lepszego przymierza”. Zasada: „toteż na zawsze może zbawić tych, którzy zbliżają się do Boga” za Jego pośrednictwem. „Żyje wiecznie, aby się wstawiać za nimi”. Obietnica: „Mówi Pan”: „Moje prawa umieszczę w ich umysłach i wypiszę je na ich sercach. Będę dla nich Bogiem (…) wszyscy będą Mnie znali, od najmniejszego do największego. Wtedy odpuszczę ich winy, a ich grzechów już nie będę pamiętał. Mówiąc o nowym Przymierzu (Bóg) uznał to pierwsze za przedawnione (8,10-13)”.

Psalm 18        „Niech Pan będzie uwielbiony!”
„Miłuję Cię, Panie, mocy moja, Panie opoko moja, schronienie moje i mój wybawco.
Boże mój, moja skało i moja nadziejo, tarczo moja, mocy zbawienia i moja twierdzo”.
„Ty wybawiasz ludzi pokornych, ale wyniosłych upokarzasz.
 Ty bowiem Panie zapalasz moją lampę,
Boże mój rozjaśniasz me ciemności”
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca.

Drukuj   E-mail