Niedziela 21.10.2018

29 Niedziela Zwykła    21.10.2018

Czytania liturgiczne: Iz 53,10-11;   Ps 33;  Hbr 4,14-16;  Mk 10,35-45

„Kto by chciał stać się wielki miedzy wami,

        niech będzie waszym sługą”

Księga Izajasza    „powiedzie się mojemu słudze, będzie wywyższony” (Iz52,13)

Widzenie człowieka, Izraelity: sługa Boży „został wzgardzony, a my nie zwracaliśmy na niego uwagi”(53,3), „Uznaliśmy go za ukaranego, pobitego i pognębionego przez Boga”(53,4). Bóg natomiast odsłania prawdę    o jego służbie: „dla naszego zbawienia znosił karcenie, przez jego rany zostaliśmy uzdrowieni”(53,5). „Pragnienie Pana spełni się przez niego”. „Swoje życie odda jako ofiarę wynagradzającą”. Wielkość sługi: wynika z faktu, że „pragnienie Pana spełni się przez niego”. „Mój sprawiedliwy sługa wielu uczyni sprawiedliwymi”, bo wielu umożliwi powrót do życia w  bliskiej relacji z Bogiem.

Ewangelia Św. Marka          „Kto by chciał być między wami pierwszy, niech będzie niewolnikiem wszystkich”

Widzenie człowieka, dwóch uczniów Jezusa, którzy nosząc w sobie wzór władzy ziemskiej, zapragnęło dla siebie podobnych przywilejów w Królestwie niebieskim. „Spraw, abyśmy zasiedli w Twojej chwale: jeden po prawej stronie, a drugi po lewej”. Jezus mówi: „nie do Mnie należy rozdawać miejsca” obok Mnie. „Dostaną je ci, dla których je przygotowano”. A przygotowano je dla tych, co idą za przykładem Jezusa, który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć”.  Wielkość sługi: objawia się w tym, jak troszczy się  o kogoś, jak mu pomaga lub usługuje; jest oddawaniem swojego życia, czasu, możliwości i środków jak to czynił Jezus. Przywilejem służby realizowanej na wzór Chrystusa, jest dostęp do Jego mądrości i mocy w działaniu. Wpływ na ludzi przez rządzenie trwa krótko. Wpływ przez służbę w miłości jest trwały. Jezus Sługa sprawił, że zbawienie staje się możliwe dla każdego. Jego ofiara z życia, „okup za wielu”, przynosi trwałą wolność każdemu, kto Mu zaufa.

List do Hebrajczyków      W służbie, podejmowanej w zgodzie z Jego wolą,  nigdy nie jesteś sam

Widzenie człowieka, który rozpoznaje wezwanie Boga do konkretnej służby, często nie zostaje podjęte, bo człowiek mówi: nie mogę, nie potrafię, nie teraz. Człowiek jest skłonny oceniać rodzaj służby, miarą własnych środków czy zdolności. Jezus, „Syn Boży, jest tak wielki i dotarł do nieba”. „Nie takiego bowiem mamy najwyższego Kapłana, który nie mógłby współczuć nam w słabościach. Przeciwnie, podobnie jak my doświadczył On wszystkiego – oprócz grzechu. Śmiało więc zbliżmy się do” Niego, aby znaleźć pomoc „w stosownej chwili”. Wielkość sługi: i efektywność jego służby jest zawsze wypadkową: poznanej prawdy o tym co jest na pewno wolą Boga (Słowo Boże „rozsądza myśli i zamiary serca”(4,12)) oraz skorzystania    z potęgi Jego siły, która działa w wierzących (Ef 1,19). Dlatego „trzymajmy się mocno wyznania wiary”.

Psalm 33        „Będziemy trwali przy Panu, gdyż On jest naszą pomocą i tarczą.
Tylko Nim rozraduje się nasze serce, ufamy Jego świętemu imieniu”
„Oko Pana nad tymi, którzy cześć Mu oddają, którzy ufają Jego łasce”
 
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca.

Drukuj   E-mail