headerimg

Niedziela 24.06.2018

12 Niedziela Zwykła    24.06.2018                                                                                                

Czytania liturgiczne:                                 

Iz 49,1-6;  Ps 139;  Dz 13,22-26;  Łk 1,57-66.80

„wielu jest zaproszonych, a mało wybranych”(Mt22,14)

 

Księga Izajasza                          IZAJASZ, to znaczy Bóg ocala

Zaproszenie: „Pan wezwał mnie w łonie matki i w jej wnętrznościach nadał mi imię”. „Pan, który mnie uczynił swoim sługą w łonie matki, by sprowadzić do Niego Izraela”. Wybranie: realizuje się, gdy zaproszenie od Boga spotka się z wolą człowieka do posłuszeństwa. Izajasz: „Usłyszałem głos Pana: Kogo mam posłać i kto Nam pójdzie?”. Odpowiedziałem: Oto jestem! Poślij mnie!”(6,8). Bóg czyni Izajasza zdolnym do zadania: „by z powrotem sprowadzić do Niego Izraela”. „Mój Bóg jest moją siłą”, wyzna Izajasz. Zapowiedź: ponieważ Izrael nie okazał się wystarczająco wierny Bogu, On zapowiada innego Sługę, który otrzyma misję pojednania z Nim zagubionego ludu oraz całego świata: „aby moje zbawienie dotarło aż po krańce ziemi”.

Ewangelia św. Łukasza          JAN, to znaczy Bóg okazał miłosierdzie

Zaproszenie: skierowane do Jana, zostanie wypowiedziane w modlitwie jego ojca, Zachariasza. „A ty  chłopcze, będziesz nazwany prorokiem Najwyższego, bo pójdziesz przed Panem przygotować Jego drogi(1,76). Anioł Pański powiedział, że „już w łonie matki będzie napełniony Duchem Świętym”, że dzięki jego służbie wielu „nawróci się do Pana(1,16). Wybranie: realizuje się najpierw w posłuszeństwie jego rodziców: „Zdumieli się wszyscy”, gdy Zachariasz i Elżbieta podtrzymali decyzję o nadaniu dziecku imienia Jan. A „chłopiec rósł i wzmacniał się duchowo”. „Ręka Pana była z nim”. „Przebywał na pustkowiu aż do czasu wystąpienia przed Izraelem”. Zapowiedź: Jan będzie prowadził lud do nawrócenia. „Jego ludowi dasz poznać zbawienie”, powie o nim Zachariasz. Ale „dzięki miłosiernej litości naszego Boga nawiedzi nas        z wysoka Wschodzące Słońce (…) i poprowadzi nas na drogę pokoju”(1,77-78).

Dzieje Apostolskie                     SZAWEŁ, to znaczy uproszony od Boga

Zaproszenie: z urodzenia oraz dzięki wychowaniu i wykształceniu, Szaweł był równocześnie Żydem, Grekiem i Rzymianinem. Faryzeusz o głębokiej znajomości Prawa, pogłębionej w szkole Gamaliela. Prześladowca chrześcijan. Na drodze do Damaszku od Jezusa Zmartwychwstałego otrzymuje polecenie: „wstań i idź do miasta. Tam dowiesz się co masz czynić”(9,6). Wybranie: realizuje będąc posłuszny Jezusowi: idzie, otrzymuje Ducha Świętego i przyjmuje chrzest (9,17-18). Zaczyna „nauczać w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym”(9,20). Potrafi pokazać działanie Boga w historii Izraela, Jego plan zbawienia człowieka. „Bracia! Potomkowie Abrahama oraz wy wszyscy, którzy boicie się Boga! To właśnie nam została przekazana nauka o tym zbawieniu”. Zapowiedź: „uświadomcie więc sobie, że głosimy wam dokonane przez Niego (Jezusa Chrystusa), odpuszczenie grzechów, których nie mogło usprawiedliwić Prawo Mojżeszowe. Każdy, kto wierzy, otrzymuje usprawiedliwienie”(13,39).

 
 

Psalm 139                                         Uwielbiam Boga

„Ty przenikasz i znasz mnie, Panie. Wiesz, kiedy kładę się i wstaję i czytasz z daleka w moich myślach. Czuwasz nad moją pracą i odpoczynkiem i wiesz o wszystkich drogach moich”

„To Ty ukształtowałeś moje sumienie, przygarnąłeś mnie już w łonie matki”

„Będę Cię sławić!”. „Jakże wspaniałe są Twoje myśli, Boże!”