headerimg

Niedziela 19.09.2021

25 Niedziela Zwykła             19.09.2021

Czytania liturgiczne: Ps 54; Mdr 2,12. 17-20; Mk 9,30-37; Jk 3,16 – 4,3

Bóg, który nieustannie zabiega o kształt osobowej relacji z człowiekiem.

 Jak odbierasz Jego mądrość dla swojego życia?

 

Księga

Niedziela 12.09.2021

24 Niedziela Zwykła             12.09.2021

Czytania liturgiczne: Iz 50,5-9a;  Ps 116;  Mk 8,27–35;  Jk 2,14-18

Bóg, który oczekuje ufania Mu we wszystkim.

W jaki praktyczny sposób przejawia się wiara Bogu w twoim życiu?

 

Księga

Niedziela 05.09.2021

23 Niedziela Zwykła             05.09.2021

Czytania liturgiczne:    Iz

Niedziela 29.08.2021

22 Niedziela Zwykła   29.08.2021

Czytania liturgiczne:   Pwt 4,1-2.6-8; Ps 15; Mk 7,1-8.14-15.21-23; Jk 1,17-22.27

Bóg jest

Niedziela 22.08.2021

21 Niedziela Zwykła       22.08.2021

Czytania liturgiczne: Joz 24,1-2a.15-16. 18b; Ps34; J6,54.60-69; Ef 5,21-32

Bóg

Niedziela 15.08.2021

20 Niedziela Zwykła           15.08.2021

Czytania liturgiczne: Łk 1,39–56; 1Kor 15,20–26; Ap

Niedziela 08.08.2021

19 Niedziela Zwykła           08.08.2021

Czytania liturgiczne:  1Krl 19,4-8; Ps 34; Ef

Niedziela 01.08.2021

18 Niedziela Zwykła           01.08.2021

Czytania liturgiczne:  Wj 16,2-4. 12-15; Ps 78; J