headerimg

Niedziela 17.01.2021

2 Niedziela Zwykła       17.01.2021

Czytania liturgiczne: 1Sm 3,3b-10.19; Ps 40; J1,35-42; 1Kor 6,13-15.17-20

Bóg, który obdarował człowieka zdolnością do poznania Go.

Co w twoim życiu rozwija tą zdolność?

 1 Księga Samuela   Poznaję życie w posłuszeństwie otrzymanemu Słowu Boga

Dojrzałość

Niedziela 10.01.2021

1 Niedziela Zwykła       10.01.2021

Czytania liturgiczne: Iz 55, 1-11; Iz12,2-6; Mk 1,7-11; 1J 5,1-9

Bóg, który oznajmia człowiekowi rzeczy najważniejsze.

Które z nich są dla ciebie najbardziej poruszające?

 Księga Izajasza     Jestem blisko ciebie, Ja daję się znaleźć, Moje słowo działa

Niedziela 03.01.2021

2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim      03.01.2021

Czytania liturgiczne:  Syr 24,1-2.8-12; Ps 147; J 1,1-18; Ef

Niedziela 27.12.2020

1 Niedziela po Narodzeniu Pańskim  27.12.2020

Czytania liturgiczne:   Rdz 15,1-6; 21,1-3;  Ps 105;  Łk 2,22-40;  Hbr

Niedziela 20.12.2020

4 Niedziela Adwentu       20.12.2020

Czytania liturgiczne: 2 Sm 7,1-5.8-12.14a.16; Ps 89; Łk 1,26-38; Rz 16,25-27

Niedziela 13.12.2020

3 Niedziela Adwentu       13.12.2020

Czytania liturgiczne: Iz 61,1-2.10-11; Ps: Łk 1,46-54; J 1,6-8.19-28; 1Tes

Niedziela 06.12.2020

2 Niedziela Adwentu       6.12.2020

Czytania liturgiczne:  Ps 85; Iz  40,1-11; Mk 1,1-8; 2P 3,8-14

Bóg

Niedziela 29.11.2020

1 Niedziela Adwentu       29.12.2020

Czytania liturgiczne: Ps 80; Iz 63,16-19.64,3-7; Mk 13,33-37; 1Kor 1,3-9

Bóg

Galeria